Catégories
Nos Chers Disparus

Cáo Phó & Phân Ưu

9-12-2021

Xin thông báo:

Thân phụ của các bạn Nguyễn Xuân Dũng (BP72), Nguyễn Xuân Doãn (BP73), Nguyễn Xuân Diễn (NH), Nguyễn Xuân Duy (NH) và Nguyễn Xuân Minh Hiền (NH)

Cụ Ông Nguyễn Xuân Dương
đã thanh thản ra đi về nước Chúa ngày 6 tháng 12 năm 2021, hưởng thọ 95 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm được hưởng nhan thánh Chúa.


11-7-2020
Ngo Bao Tin (BP70)

Được chị Hoàng Tâm Hạnh và anh Trương Công Minh thông báo,

Cụ Bà Phan văn Thí
nhũ danh NGUYỄN THỊ DUYỆT (ĐỨC SINH)

Pháp Danh NGUYÊN LẠC

Sinh năm 1916, nguyên quán Thừa Thiên – Huế.
đã từ trần ngày 6-7-2020 tại Saigon
Hưởng đại thọ 105 tuổi

Cụ là thân mẫu của anh Phan Văn Tư (BP65), chị Phan thị Hồng Sương (BP64), chị Phan thị Kim Sa (BP66) và là nhạc mẫu của anh Nguyễn văn Phước Ẩn (BP60) và anh Lê Quang Ái.

Xin thành thật chia buồn cùng các Anh, Chị và gia quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu về miền Cực Lạc.

Cáo PhóPhân Ưu


9-12-2019
Ho thi Minh Tam (BP71)

Xin báo tin cùng các Anh, Chị, Bạn

Cụ Bà Lê Khắc Phương Lan
Pháp danh Tâm Hương

Cô của chị Claude Carrobourg (BP67), đã từ trần ngày 6 tháng 12 năm 2019, hưởng đại thọ 96 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày 12-12-2019 tại Funérarium De Chatillon, 4 villa de Paroseaux 92320 Chatillon

Xin thành thật chia buồn cùng chị Claude. Cầu xin hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu về miền Tịnh Độ.

Cáo Phó


23-2-2018
Tran Ngoc Kha (BP71)

Được tin buồn

Anh Bùi Tuấn Dũng
phu quân của bạn Trần thị Bạch Lan BP72
vừa qua đời ngày 17 tháng 2 năm 2018 tại Universal City, Texas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 68 tuổi
Tang lễ sẽ được cử hành ngày 24-2 từ 15h-18h tại Chapel Hill Funeral Home.

Thay mặt BP71-BP72, xin thành thật chia buồn cùng Bạch Lan và gia đình. Nguyện cầu hương hồn anh Dũng sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

https://www.chapelhillfuneralhomesanantoniotx.com/notices/Dung-Bui


6-12-2017
Tran Le Chi (BP60)

Được tin buồn :

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn
phu quân của bạn Huỳnh thị Bích Đào (BP60)
đã từ trần ngày 2 tháng 12 năm 2017 tại Costa Mesa, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 77 tuổi

Xin thành thật chia buồn cùng Bích Đào và gia quyến. Nguyện cầu linh hồn anh Robert Tuấn sớm về nước Trời, hưởng nhan thánh Chúa.

Cáo Phó – Cảm Tạ


5-12-2017
Ho thi Minh Tam (BP71)

Được tin buồn :

Bác sĩ Trương Ngọc Tích
phu quân của chị Hồng Khắc Kim Mai (BP63)
đã từ trần ngày 23 tháng 11 năm 2017 (tức là ngày 6 tháng 10 năm Đinh Dậu)
tại Dallas Texas
Hưởng thọ 88 tuổi

Xin thành thật chia buồn cùng chị HKKM và nguyện cầu anh linh người quá cố sớm siêu thoát về miền Thanh Tịnh.

Cáo Phó – Ai Điếu


7-9-2017
Ho Thi Minh Tam (BP71)

Được tin buồn

Cụ Bà Thérèse Nguyễn Thị Kính
đã tạ thế ngày 5 tháng 9 năm 2017 tại Bruxelles, hưởng thọ 87 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ hai 11-9 tại Thánh đường Saint Marc – Bruxelles.

Cụ là thân mẫu của các bạn Phan Ngọc Vọng (BP67), Phan Ngọc Ân (BP69), Phan Ngọc Nhân (BP71), Phan Ngọc Nghĩa (BP73 – Dcd), Phan thị Như Nguyện (BP-MC75), Phan Thị Như Huệ (NH77) ; nhạc mẫu của Nguyễn thị Diệu Hà (BP74) và chị của Trần Thị Mua (BP66).

Xin thành thật chia buồn cùng các Bạn và gia quyến.
Cầu xin hương linh Bác sớm thanh thản về nước Chúa.

Cáo Phó thay thế thiệp tang


1-9-2017
Le thi Nhan Hanh (BP70)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ bà Mai Thị Tùng
đã từ trần tại Đà Nẵng lúc 10 giờ 35 phút ngày 01-09-2017, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Đinh Dậu, hưởng thượng thọ 100 tuổi (Mậu Ngọ).
Cụ sẽ được an táng tại nghĩa trang Hoà Sơn.

Cụ là thân mẫu của Hoàng Anh Liêu (BP66, dcd), Hoàng Thị Trang BP70, Hoàng Anh Kỷ BP79, Hoàng Anh Đại (Nguyễn Hiền).

Thay mặt BP70, xin chia buồn cùng Trang và gia quyến.
Cầu xin hương hồn Bác sớm vãng sanh miền Cực Lạc.


5-8-2017
Le thi Nhan Hanh (BP70)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Bà Trần văn Điền nhủ danh Lê Thị Hiến, pháp danh Nguyên Thuận

Thân mẫu của các bạn Trần Thiên Tứ (BP70), Trần Thiên Bảo (BP76) và Nhạc mẫu của bạn Phạm Thị Thu (BP72), đã qua đời ngày 1 tháng 8 năm 2017 (nhằm ngày 10 tháng 6 Nhuận năm Đinh Dậu) tại Huế, hưởng thượng thọ 96 tuổi.
Lễ an táng được cử hành tại nghĩa trang Phương An Tây, thành phố Huế.

Thay mặt BP 70, xin thành thật chia buồn cùng Thiên Tứ và gia quyến.
Cầu xin hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu về miền Tịnh Độ.

Cáo Phó – Cảm Tạ


28-3-2017
Dong thị Bich Ngoc (BP75)

Xin báo tin cùng các Anh, Chị và các Bạn,

Cụ Bà Trương văn Nhơn,
nhũ danh Annê Hoàng thị Huế
Đã tạ thế lúc 10h25 sáng ngày 20-3-2017 tại tư gia ở Irvine, California, hưởng thọ 95 tuổi.

Cụ là Thân mẫu của chị Trương thị Liên Hải (BP74) và bạn Trương văn Nhã (BP75)

Thánh lễ an táng được cử hành ngày 28-3 tại nhà thờ Saint Cecilia và linh cửu được an táng cùng ngày tại nghĩa trang Cemetery of the Holy Sepulcher.

Thay mặt BP75, xin thành thật chia buồn cùng bạn Nhã và gia đình.
Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà Annê sớm về nước Chúa.

Cáo Phó


25-2-2017
Le Duc Quang (BP72)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Bà Vĩnh Cơ
nhũ danh Thái Thị Tịnh, pháp danh Giới Tịnh
đã từ trần ngày 19-2-2017 tại Fountain Valley – California, huởng thọ 97 tuổi.

Cụ là thân mẫu của chị Công Huyền Tôn Nữ Như Đường (BP60), anh Bảo Huởng (BP63), chị Công Tằng Tôn Nữ Như Đệ (BP68), chị Công Tằng Tôn Nữ Như Liên (BP8), Bảo Quả (BP72), Bảo Gia (BP73), Công Huyền Tôn Nữ Như Hạnh (BP74), Công Huyền Tôn Nữ Như Hoa (NH75), Công Huyền Tôn Nữ Nguyên Hương (NH), Công Huyền Tôn Nữ Như Hòe (NH)

Tang lễ sẽ được cử hành ngày 27-2-2017 tại Peek Family Funeral Home, Westminster, Ca 92683.

Thay mặt BP72, xin thành thật chia buồn cùng các bạn Quả, Gia và gia đình và nguyện cầu huơng linh Cụ Bà sớm siêu thoát về miền Tịnh Độ.

– Cáo Phó
– Ngọc Lan (1921 – 2017)


4-8-2016

Jean-Claude BRESSIEUX
Monique MEYNARD et ses enfants
Annie et Max CHEVRY et leurs enfants

profondément touchés des marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de

Marie Louise Bressieux – “Mimi”

vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde gratitude et vous remercient pour votre affection.


5-7-2016
Dinh thị Bich (BP71)

Xin báo tin cùng các bạn :

Cụ Bà Nguyễn thị Như Kiệm

thân mẫu của anh Lê Văn Tiến (BP68) và Lê Thị Nhân Hạnh (BP70) đã qua đời tại Đà Nẵng vào lúc 23 giờ 13 phút ngày 3-7-2016, hưởng thọ 94 tuổi.
Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ sáng ngày 7-7-2016 tại nghĩa trang Hòa Khương.

Xin thành thật chia buồn cùng Nhân Hạnh và anh Tiến.
Nguyện cầu huơng linh Cụ Bà sớm siêu thoát về cõi Phật.


1-3-2016
Nguyen Doan Phuong (BP72)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Bà Lê Phương Lan

Thân mẫu của các bạn Trần Vạn Lợi (BP72) và Trần Vạn Vi (BP72), đã qua đời ngày 20 tháng 2 năm 2016 tại Houston, TX, huởng thọ 91 tuổi.
Tang lễ đã được cử hành ngày 1-3-2016 tại nghĩa trang Forest Park East Cemetery – TX

Thay mặt BP72, xin thành thật phân ưu cùng các bạn Lợi và Vi và nguyện cầu huơng linh Cụ Bà sớm siêu thoát về miền vĩnh cữu.


31-12-2015
Vo Dinh Ngoc (BP60)

Được tin thân phụ bạn Đoàn Kim Phước (BP60),

Cụ Ông Đoàn Văn Bân, pháp danh : Thiện Châu
vừa qua đời ngày 29 tháng 12 năm 2015 tại Virginia, hưởng thuợng thọ 101 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng bạn Phước va gia quyến.
Nguyện cầu hương hồn Cụ Ông sớm tiêu diêu về miền Tịnh độ.
Thân mến,
VDN

Cáo Phó


25-11-2015
Ngo Bao Tin (BP70)

Xin báo tin cùng các Anh, Chị và các Bạn,

Cụ Bà Lê Hữu Trình, nhủ danh Trần thị Kim Chung
Đã tạ thế lúc 18h30 ngày chủ Nhật 22-11-2015 tại Montreal, hưởng thọ 97 tuổi.

Cụ là Thân mẫu của chị Lê Thạch Trúc (BP62), Lê Thanh Dương (BP70), Lê Hữu Dũng (BP74) và là Bác của chị Lê Tấn Hằng (BP64), Lê Hữu Hoạt (BP73).

Thay mặt BP70, xin thành thật chia buồn cùng Thanh Dương và gia đình.
Nguyện cầu huơng linh Cụ Bà sớm siêu thoát về miền Tịnh Độ.

Cáo Phó – Chia Buồn – Cảm Tạ 1 – Cảm Tạ 2 –


26-9-2015
Ho thi Ngoc (BP71)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Ông Hồ Tấn Tế

Thân phụ của các bạn Hồ thị Thanh Thủy (BP71), Hồ Minh Đức (BP71), Hồ thị Kiều Lan (NH),
đã tạ thế tại Miami, Florida, ngày 19-9-2015 hưởng thọ 84 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng Thanh Thủy, Minh Đức, Kiều Lan và gia quyến. Nguyện cầu huơng linh Cụ Ông sớm tiêu diêu về miền Tịnh Độ.

Phân Ưu của các bạn cựu học sinh TTGD Nguyễn Hiền
.


9-9-2015
Đào Khánh Linh (BP68)

Được tin buồn Cụ Bà Hồ Mộng Thiệp
nhũ danh Agnès Huỳnh thị Thuận
đã từ trần ngày 6 tháng 9 năm 2015 tại Milpitas – California
Huởng thọ 91 tuổi.

Cụ là thân mẫu của các Bạn : Hồ thị Mai Huơng (BP66), Hồ thị Kim Phượng (BP68), Hồ thị Minh Tâm (BP71), Hồ Trọng Nghĩa (BP.), Hồ Trọng Dũng (BP.), Hồ thị Ngọc Dung (BP.), Hồ Trọng Nhân, Hồ Trọng Đức

Thay mặt các bạn BP68, xin thành thật chia buồn cùng Kim Phượng và gia đình. Nguyện xin hương linh Cụ Bà sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Cáo Phó – Chia Buồn – Sinh Điếu – Cảm Tạ
Cổng Tam Quan


16-4-2015
Ho thi Minh Tam (BP71)

Được tin buồn

Cụ Ông Phaolô Phan Ngọc Quảng
đã tạ thế ngày 11 tháng 4 năm 2015 tại Bruxelles, hưởng thuợng thọ 93 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ sáu 17-4 tại Thánh đường Carmes – Bruxelles.

Cụ là thân phụ của các bạn Phan ngọc Vọng (BP67), Phan Ngọc Ân (BP69), Phan Ngọc Nhân (BP71), Phan Ngọc Nghĩa (BP73), Phan thị Như Nguyện (BP-MC75), Phan Thị Như Huệ (NH77) và là nhạc phụ của Nguyễn thị Diệu Hà (BP74).

Xin thành thật chia buồn cùng các Bạn và gia quyến.
Cầu xin hương hồn Bác sớm thanh thản về nước Chúa.

Cáo Phó thay thế thiệp tang


3-4-2015
Tran Ngoc Kha (BP71)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Ông Hùynh Bá Lân
vừa mãn phần ngày 1 tháng 4 năm 2015 tại Hoa Kỳ (Delaware), hưởng thọ 96 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ tư 8-4-2015.

Cụ là thân phụ của các bạn Hùynh Bá Tường (BP67), Hùynh Bá Giã (BP71), Hùynh Bá Hảo (BP73), Hùynh Bá Quốc Thái (NH78).

Thay mặt các Bạn BP71-BP72, xin thành thật chia buồn cùng Bá Giã và gia đình.
Cầu xin huơng linh Cụ Ông sớm siêu thoát về miền vĩnh cữu.


18-3-2015
Nguyễn thị Thúy (BP68)

Được tin buồn

Cụ Bà Trịnh Ngọc Hinh , sinh ngày 14-2-1915, đã tạ thế ngày 14-3-2015 tại Mons (Bỉ), thuợng thọ 100 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày 20-3-2015

Cụ là thân mẫu của các Bạn : Trần Tuyết Bình(BP69), Trần Quốc Quang(BP71), Trần Lệ Bình(BP71), Trần Quang Minh, Trần Ngọc Bình, Trần Tự Bình, Trần Quốc Phong

Xin thành thật chia buồn cùng các Bạn và gia quyến. Nguyện cầu huơng linh Cụ Bà sớm tiêu diêu về cõi vĩnh hằng.


26-1-2015
Nguyen Xuan Dung (BP72)

Được tin buồn

Cụ Bà Hà thị Tường , pháp danh Quảng Cát
đã tạ thế ngày 18 tháng giêng năm 2015 tại thành phố La Mirada, California, huởng thọ 85 tuổi

Cụ là thân mẫu của các bạn Tôn nữ Kim Huơng (BP72), Tôn Thất Tuấn (BP73), Tôn Thất Hào (BP75)

Thay mặt BP72, xin thành thật chia buồn cùng Kim Huơng, Tuấn, Hào và gia quyến.
Nguyện cầu huơng linh Cụ Bà sớm siêu vãng miền cực lạc.

Cáo Phó thay thế thiệp tang


6-1-2015
Nguyen Doan Phuong (BP72)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Bà Trịnh Duyên Phân
đã từ trần ngày 1 tháng 1 năm 2015 tại Forrest Hills- New York, huởng thọ 88 tuổi.

Cụ là thân mẫu của Kouo De Ming (BP72), Quach Le Phung (BP75), Huynh My Ngoc (Nguyen Hien), Quach Le Long (Nguyen Hien), Quach Le Lung (Nguyen Hien) và là Thím của Quach Le Tuyet (BP69).

Thay mặt các Bạn BP72, xin thành thật chia buồn cùng Kouo De Ming.
Cầu xin huơng linh Cụ Bà sớm tiêu diêu về miền cực lạc.

Book of Memories
http://www.hillebrandfuneralhomes.com/book-of-memories/2016946/Duyen-Phan-Trinh/obituary.php


14-11-2014
Ho thi Minh Tam (BP71)

Xin báo tin cùng Anh, Chị và các Bạn,

Anh Nguyễn Khắc Trung
phu quân chị Công Huyền tôn nữ Như Đường (BP60), đã tạ thế.
Lễ an táng được cử hành ngày 7-11-2014 tại nghĩa trang Antony (Pháp).
Một số anh chị em BP đã đến phúng viếng và tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau đây là thư Cảm Tạ của gia đình

Chân Thành Cảm Tạ


29-10-2014
Nguyen Viet Hoa (BP72)

Các Bạn thân mến,
Xin thay mặt toàn thể gia đình, xin gởi Cáo Phó này đến tất cả các bạn bè xa gần và xin các bạn báo tin lại với các Bác Trai, Bác Gái :

Cụ Bà quả phụ NGUYỄN Viết Đoàn, nhũ danh TRẦN Thị Đào
đã ra đi hết sức êm thấm trong giấc ngủ tối ngày chủ nhật 26-10-2014 lúc 20g, hưởng thọ 91 tuổi.

Hòa và gia đình xin cảm tạ các bằng hữu đã chia sẻ tình cảm đau buồn cùng gia đình trong lúc này.
NGUYỄN Viết Hòa

CÁO PHÓ


25-10-2014
Nguyen Gia Uyen (BP65)

Nhận tin,

Cụ Bà Nguyễn Xĩ Nội
nhủ danh Hùynh thị Út
Đã mệnh chung ngày 22 tháng 10 năm 2014 tại Houston, Texas, hưởng thọ 94 tuổi.

Cụ là Thân Mẫu của các bạn Nguyễn thị Hồng (BP67), Nguyễn thị Liên (BP69), Nguyễn thị Phương (BP72), Nguyễn thị Tiên (BP72), Nguyễn Xĩ Hùng (BP73), Nguyễn Xĩ Dũng (BP73), Nguyễn Xĩ Phước (BP), Nguyễn Huỳnh Nga (BP) và là Nhạc Mẫu của Nguyễn Huy Tân (BP63).

Thay mặt BP65, xin chân thành gởi lời phân ưu cùng tang quyến,
Cũng là nén hương tiễn Cụ về chốn Thanh Tịnh.

* Cáo Phó của tang gia


28-6-2014
Ho thi Minh Tam (BP71)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Bà Võ thị Yến
Thân mẫu của các bạn Hồ thị Thanh Thủy (BP71), Hồ Minh Đức (BP71), Hồ thị Kiều Lan (NH),
đã tạ thế tại Miami, Florida, hưởng thọ 82 tuổi.
Tang lễ được cử hành ngày 27-6-2014.

Xin thành thật chia buồn cùng Thanh Thủy, Minh Đức, Kiều Lan và gia quyến. Nguyện cầu huơng linh Bác sớm tiêu diêu về miền Tịnh Độ.
Tình thân,
MT

Phân Ưu của các bạn cựu học sinh TTGD Nguyễn Hiền


7-3-2014
Don Ho (BP73)

Được tin buồn,

Cụ ông Nguyễn Ngọc Khôi (nguyên Đại Tá Thị Trưởng Đà Nẵng)
vừa từ trần ngày 04 tháng 03, 2014 tại Fountain Valley, hưởng thọ 88 tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng các bạn cùng trường :
Nguyễn Thiện Mỹ (BP74), Nguyễn Việt Hoa (BP75), Nguyễn Việt Hương (NH77), Nguyễn Lâm Kim Oanh (NH78), Nguyễn Kim Yến (NH80), Nguyễn Thanh Loan (NH), Nguyễn Ngọc Khương (NH)

Cầu xin linh hồn ông Thomas Nguyễn Ngọc Khôi sớm siêu thoát về nơi đất Chúa.


13-2-2014
Don Ho (BP73)

Được tin buồn,

Cụ ông Hoàng Ngọc Hiền
thân phụ các bạn Hoàng Hy-Lan (BP75) – Hoàng Thiên Trang (NH77) – Hoàng Ngọc Trung (NH79) – Hoàng Ngọc Thủy Tiên (NH81)
vừa từ trần ngày 02/02/2014 tại San José, hưởng thọ 88 tuổi

Chúng tôi thành thật xin chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện linh hồn Cụ ông Phero sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Chương trình tang lễ


4-2-2013
Tran Thien Tu, Le Duc Tam / BP70

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Ông Võ Phước
thân phụ của các bạn Võ thị Hồng Vân (BP70), Võ thị Hồng Hoa (BP70), Võ Châu Nam (BP73), Võ Châu Quang (BP76)
đã từ trần ngày 2-2-2014 tại VN, hưởng thọ 85 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng các bạn Vân, Hoa, Nam, Quang và tang quyến.
Nguyện cầu huơng linh Cụ Ông sớm tiêu diêu về miền tịnh độ.
TTT – LDT

Chương trình tang lễ


25-1-2014
Tran Ngoc Kha (BP71)

Xin báo tin cùng các bạn,

Cụ Bà Vũ văn Tích
thân mẫu của Vũ Hồng An (BP71)
vừa qua đời ngày 23/1/2014 tại Oklahoma City (Oklahoma, USA, hưởng thọ 92 tuổi.

Khả sẽ đến Oklahoma city tối thứ ba, 28/1/14 với lời chia buồn cùng vòng hoa của BP71 và của vài bạn các promos khác (BP & Nguyễn Hiền).
Thân mến,
TNK

Cáo Phó của gia đình An và chương trình tang lễ.


21-1-2014
Nguyen Gia Uyen (BP65)

Kính thưa các Anh Chị, các Bạn,
Chúng tôi nhận tin,

Anh Francis Nguyễn Hòang Châu, Bác Sỹ Y Khoa
Phu quân của BP Nguyễn Khoa Diệu-Phương (BP71),
đã yên bình rời bỏ cuộc sống ở tuổi 65, chiều ngày 1/18/2014 tại Nam California.

Xin cùng góp lời cầu nguyện linh hồn anh Châu sớm về chốn Yên Bình

Lịch trình Tang Lễ
.


20-6-2013
Ho thi Minh Tâm (BP71)

Xin báo tin cùng các Bạn, thân phụ của bạn Trần Ngoc Khả (BP71),

Cụ Ông Trần Ngọc Mân
đã tạ thế tại Đà Nẵng ngày 20-6-2013 (nhằm ngày 13 tháng 5 năm Quý Tỵ), huởng thọ 86 tuổi.
Tang lễ bắt đầu từ ngày 21-6.
Di quan : 14g ngày 24-6 đến nghĩa trang Hòa Sơn.

Xin thành thật chia buồn cùng Khả và gia quyến. Cầu xin huơng hồn Cụ Ông sớm tiêu diêu về miền Tịnh độ.
Thân mến,
MT


26-5-2013
Don Ho (BP73)

Đựơc tin Bác Lê Công Nguyên
Thân phụ của các cựu học sinh : Lê Trọng Nghĩa BP63, Lê Kim Chi BP70, Lê Thúy Nga BP71, Lê Tường Vi BP72, Lê Quỳnh Giao BP73, Lê Thùy Dương NTH
vừa tạ thế ngày 24 Tháng Năm, 2013 tại Bắc California, USA, hưởng thọ 93 Tuổi

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng các Bạn và toàn thể gia đình tang quyến.
Xin nguyện cầu linh hồn Bác sớm siêu thóat về miền Cực Lạc Phật độ.


29-4-2013
Cao Huu Hai (BP72)

Xin báo tin cùng các Anh, Chị và các Bạn,

Cụ Bà Đồng Sỹ Tụng
Thân mẫu của các Bạn Đồng Sỹ Chuyên (BP73), Đồng thị Bích Thủy (BP72), Đồng thị Bích Ngọc (BP75), Đồng thị Bích Vân (NH77), Đồng thị Bích Châu (NH79)
đã tạ thế ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại Huntington Beach, California, huởng thọ 83 tuổi

Thay mặt các bạn BP72, xin thành thật chia buồn cùng Thủy, Chuyên, Ngọc và gia đình.
Xin nguyện cầu hương linh Bác sớm yên nghỉ miền vĩnh hằng.
Thân mến,
Hải


22-1-2013
Nguyen van Phuoc An (BP60)
Gui : BP68

Xin báo tin với các Bạn,
anh Trần Ngọc Tòan (cựu PCT-DNG),
anh của Trần Ngọc Viên (BP68), đã qua đời tại Montreal ngày 20-1-2013.

Jacques Rochel(BP68)
Je me joins a tous nos amis pour offrir a Vien et sa famille toutes mes condoleances. Je ne savais pas que anh Toan etait si bon joueur de golf. Mes felicitations egalement quoique bien trop tard.
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/jpg/Time_Tran_Ngoc_Toan.jpg
Amicalement.
Jacques


3-1-2013
Nguyen Gia Uyen (BP65)

Xin thông báo cùng các Anh Chị, các Bạn :

Cụ Vĩnh Cơ
đã mãn phần sáng ngày 1/1/2013, tại Fountain Valley (Nam California), huởngthọ 96 tuổi.
Cụ là thân phụ cuả Công Huyền Tôn Nữ Như Đường (BP60), Bảo Huởng (BP63), Công Huyền Tôn Nữ Như Quỳ (BP64), Công Huyền Tôn Nữ Như Đệ (BP68), Công Huyền Tôn Nữ Như Liên (BP68), Bảo Quả (BP71), Bảo Gia (BP73), Công Huyền Tôn Nữ Như Hạnh (BP74), Công Huyền Tôn Nữ Như Hoa (NH77), Công Huyền Tôn Nữ Như Hòe (NH78), Công Huyền Tôn Nữ Nguyên Huơng (LQD)

Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh Cụ sớm siêu thoát chốn Thanh Tịnh.

CÁO PHÓ thay thế thiệp tang

Dao thi Ngoc Trang (BP61)
Xin chuyển đến các Bạn lời cảm tạ của gia đình Cụ Vĩnh Cơ.
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/pdf/Cam_Ta_1328_1-2_page_1_.pdf


1-12-2012
Don Ho (BP73)

Được tin buồn Ông TÔN THẤT TÙNG, pháp danh Tam Hoa Hiếu
Thân phụ của Tôn Thất Tuấn BP76, Tôn Nữ Thủy Tiên BP78,
vừa tạ thế ngày 25 tháng 11 tại Fountain Valley, California, hưởng thọ 86 tuổi

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng các bạn và cầu xin linh hồn Bác sớm phiêu diêu nơi cõi Vĩnh Hằng.
.


19-8-2012
Ton nu Nhu Hanh (BP74)
Gui : BP74

Nhận được tin buồn, mẹ của bạn Nguyễn Khoa Diệu Lý,

Cụ Bà Lương thị Đào
đã qua đời hôm 14-8-2012, huởng thọ 85 tuổi.
Linh cữu sẽ được quàng tại Oak Hill Memorial Park ở San Jose
Giờ thăm viếng :
Thứ Ba 21 thang 8 từ 1 giờ đến 8 giờ tối.
Thứ Tư 22 tháng 8 từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng.
Lễ hỏa táng sẽ được cử hành sau đó và tro cốt sẽ được lưu giữ tại chùa Liễu Quán SJ.
H. sẽ đặt vòng hoa cho lớp mình.
Thân mến.
nh
.


1-8-2012
Vinh Nhieu (BP60)

Thân gửi Anh Chị Trương Hữu Lượng và quý quyến,

Qua thông báo tin buồn của nhóm Thân-hữu Providence và quý bạn đồng lớp Collège Francais de Tourane, được biết thân phụ của Anh Trương Hữu Lượng,

Cụ Trương Hữu Diệp
vừa qua đời tại Montreal Est, Canada, huởng thọ 103 tuổi.
Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Lượng và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ sớm về hưởng nơi cõi phúc.
Thành kính phân ưu.
Fransis Vĩnh và gia đình
.


16-7-2012
Amicale BPDN

Chúng tôi đau buồn báo tin :

Cụ Bà góa phụ Nguyễn Cư, nhũ danh Lê thị Yến
quê quán Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam
đã từ trần ngày 14-7-2012, nhằm ngày 26 tháng 5 năm Nhâm Thìn, huởng thọ 87 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày 18-7-2012 tại Xoáy Trâu, Hà Lam, Quảng Nam.

Cô Lê thị Yến, góa phụ của Thầy Nguyễn Cư, nguyên học sinh Đồng Khánh, cựu giáo viên Pháp văn trường nữ Trung Học Hồng Đức, là thân mẫu của các bạn Nguyễn Ngọc Trân (BP72), Nguyễn Minh Trân (NH-PCT78), Nguyễn Quý Trân (NH-PCT82).

Amicale BPDN xin thành thật chia buồn cùng các bạn Ngọc Trân, Minh Trân, Quý Trân và xin nguyện cầu huơng hồn Cô sớm tiêu diêu về miền vĩnh cữu cùng Thầy.

ABPDN

Cựu học sinh Blaise Pascal – Nguyễn Hiền phúng viếng
.


21-5-2012
Ho van Hien (BP65)

Được tin buồn,

Bác sĩ Trần Tiến Hiền,
Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần Thanh thiếu nhi (pediatric psychiatry),
Bào đệ của chị Trần thị Như Hảo (BP63) và anh Trần Tiến Vinh,
Vừa từ trần tại nhà riêng ở Great Falls, Virginia, ngày 19 tháng 5, 2012 lúc 4 giờ sáng.
Xin thành thật chia buồn cùng chị Như Hảo và anh Trần Tiến Vinh.

Quý vị thân hữu có thể viếng ở National Memorial Park (funeral home), 7482 Lee Highway, Falls Church Virginia Ngày thứ Hai 21 tháng 5 từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối.
http://obits.dignitymemorial.com/dignity-memorial/obituary.aspx ?n=Hien-Tran&lc=4927&pid=157729916&mid=5109899&locale=en_US

Hồ Văn Hiền, Great falls, Virginia


21-4-2012
Amicale BPDN

Được tin thân mẫu của Cô Bùi thị Mai (GS Sciences Naturelles),

Cụ Bà Bùi Quang Khánh, nhũ danh : Lê Thị Nguon, pháp danh : Ngọc Cửu
đã từ trần ngày 19-4-2012 tại Vallauris, hưởng thọ 98 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng chị Mai và gia quyến. Xin nguyện cầu hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu về cõi niết bàn.

ABPDN


30-3-2012
Ho thi Minh Tam (BP71)

Được tin thân mẫu anh Đoàn Kim Phước (BP60),

Cụ Bà Đoàn Văn Bân
khuê danh : Nguyễn Thị Bích-Đào, pháp danh : Diệu Hương
vừa qua đời ngày 30 tháng 3 năm 2012 tại Virginia, hưởng thọ 92 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng anh Phước va gia quyến. Xin nguyện cầu hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu về miền Tịnh độ.
Thân mến,
MT

Au thi Minh Nguyet (BP62)
Nghe tin thân mẫu anh Đoàn Kim Phước vừa tạ thế, MN xin chia buồn cùng anh Phước. Dù lớn tuổi, mất Mẹ vẫn là mồ côi.
Xin thắp hương cầu nguyện cho Bác được thảnh thơi bên bờ bên kia.
Thân mến,
Âu thị Minh Nguyệt và Vũ hữu Quang


7-2-2012
Nguyen Gia Uyen (BP65)

Nhận tin,
Anh PHẠM VƯƠNG THỤC
Phu quân của Trịnh Quỳnh Trâm BP69
Vừa gĩa từ trần gian, người thân và vợ, con, cháu.

Bạn bè BP vùng Nam California xin chân tình chia buồn cùng Trâm và các cháu, xin được góp lời cầu nguyện linh hồn anh Thục sớm về nơi An Nghĩ Ngàn Đời.
Cũng xin chia buồn cùng những BP thân yêu của Trâm :
Trịnh Bảo Cầm – Cao Ngươn Kiệt
Trịnh Thiếu Mai

Tang Lễ sẽ được tổ chức tại Thánh Đừơng La-Vang 288 S. Harbor BLVD, Santa Ana, Ca 9270


Nguyen van Phuoc An (BP60)

Xin chia buồn cùng Trâm.

Cuối Trời Thênh Thang
(Thay vòng hoa tiếc thương Phạm Vương Thục)
Phạm Tín An Ninh

“Vùng trời nào đó anh đã bay qua
Chỉ còn lại đây những thoáng bao la
……………………………
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường…cuối trời thênh thang” …
TCS


5-1-2012
Hua Tat Thanh (BP67) & Hua Lac Thanh (BP68)

Chères amies et chers amis BP,

Nous avons reçu, dans ces derniers jours, des mails venant de vous, lors du décès de notre frère aîné Hua Dat Thanh (BP65).

Avec notre plus profonde gratitude, nous aimerions vous remercier de nous avoir fait parvenir vos expressions de condoléances. Nous trouvons du réconfort dans l’idée que ces expressions prouvent que la sincérité et la gentillesse de notre frère ont touché beaucoup de gens, que ce soit ses camarades d’école ou ses amis.

Nous aimerions aussi exprimer notre appréciation à vous tous, chères amies et chers amis de l’Amicale Blaise Pascal Da Nang, pour votre généreux soutien en ce moment difficile pour la famille de notre frère et pour nous.

Sincèrement,
Hua Tat Thanh (BP 67)
Hua Lac Thanh (BP 68)

Catégories
Nos Chers Disparus

Aux anciens qui nous ont quittés…

.

Liste établie par ordre alphabétique (Mai 2024) :

– Auteret Felix – Surveillant, Fevrier 2020, Nouvelle Calédonie / France
– Bach Thai Ha – Professeur de Vietnamien – Avril 2005, Paris / France
– Berthe Lucien (BP68)
– Berthiot Françoise – Institutrice
– Berthiot Jean-Marie – Proviseur – 19-8-2013, Cambo / France
– Bielmann Paul – Proviseur
– Bien (BP69)
– Borivent Joseph – Professeur de Français
– Brégeard André – Professeur de Français
– Bui Dang Ha (Ba Na) – Professeur de Vietnamien – Aout 2006, Marseille / France
– Bui Duc Luu (BP65)
– Bui Trung Dung (BP68)
– Buu Huong (BP61) – Decembre 2009, Toulouse / France
– Cokkinos Alain (BP68) – 6-11-2017, Roscoff / France
– Cong Huyen Ton Nu Nhu Quy (BP63)
– Dang Tien (BP60) – Avril 2023, Orleans / France
– Dao Long Bien (BP70) – Novembre 2009, New York / USA
– Dao Minh Quan (BP69)
– Descroix Jean – Proviseur – Juillet 2006, Namur/Belgique
– Diep The Kiet (BP71) – 9-8-2013 – Seattle, WA / USA
– Do Nguyen Ngoc (BP65) – 1969, Hoà Đa, Phan Thiểt / VN
– Doan Hoang Cam (BP66)
– Doan Khac Trung – Professeur de Gymnastique
– Dong thi Bich Thuy (BP72) – 9-2-2017, Saigon / VN
– Duong Ngoc Bich (BP62)
– Duong Quang Dinh (BP59) – Janvier 2008, Virginie / USA
– Grard Jean-Pierre – Profeseur de Philo
– Ha Quoc Bao (BP–)
– Ha Quoc Khanh (BP73) – 13-4-2014, San Jose, CA / USA
– Ha Thuc Cong (BP63)
– Herveux Robert – Proviseur – Aout 2008, Paris / France
– Ho Huyen – Professeur de Vietnamien – Octobre 2007, Da Nang / VN
– Ho thi My Hau (BP68) – 7-5-2018, Baltimore, MD / USA
– Hoang Ap – Surveillant – 1996, Saigon / VN
– Hoang Anh Lieu (BP67) – 25-3-2015, Da Nang / VN
– * Hoang Bich (BP70) – 5-5-2024, Orange County, CA / USA
– Hoang Dinh Tuyen (BP63) – 14-9-2022, Paris / France
– Hoang Han Tru (BP70) – Septembre 2022, San Jose / USA
– Hoang Nhu Thang (BP69)
– Hoang Thieu Quan (BP70) – Mai 2005, Montréal / Canada
– Hong Khac Le Minh (BP66)
– Hua Dat Thanh (BP66) – Decembre 2011, Australie
– Huynh Long (BP66) – 27-2-2013, Dorchester, MA / USA
– Huynh thi Lan Huong (BP63)
– Huynh Ba Tuong (BP67) – Juillet 2021, Lausanne / Suisse
– Jourdan Louis – Professeur d’Anglais
– Kennibol Marie (BP67)
– Lam Du Ngoc Quynh (BP73)
– Lam Phat Giang (BP59) – Octobre 2009, WDC / USA
– Le Duc Tam (BP70) – Janvier 2022, Montréal / Canada
– Le Meur Jacques – Instituteur
– Le Thach Truc (BP62) – 11-11-2022, Paris / France
– Le thi Huong (BP75)
– Le Trong Nghia (BP67) – 16-3-2015, Valenciennes / France
– Le van Khoi (BP72) – Janvier 2011, Ca / USA
– Le van Loc (BP66) – 10 Decembre 2020, Oklahoma City / USA
– Le van Hieu (BP65)
– Luu Bich Nga (BP70)
– Luu Nguyen Tue (BP69)
– Luu van Vi (BP72) – 1 Decembre 2020, Saigon / VN
– Mai Chan Hoa (BP64)
– Mai The Doan (BP68)
– Menguy Claude – Surveillant Général
– Miet Miche – Professeur au Centre Culturel
– Mougenel (M) – Proviseur
– Mougenel (Mme) – Professeur de Maths et Physique-Chimie
– Ngo Anh Tuan (BP72)
– Ngo Ngoc Bich (BP75) – 24-12-2012 – USA
– Nguyen Cu – Professeur de Vietnamien
– Nguyen Dinh Nghia (BP63) – Decembre 2005, Maryland / USA
– * Nguyen Gia Uyen (BP65) – 10 Mai 2024, Fountain Valley, CA / USA
– Nguyen Hien (BP60) – Octobre 2010, Palo Alto / USA
– Nguyen Ngoc Hung (BP59) – 29-7-2022, Québec / Canada
– Nguyen Thanh Ngan (BP59) – Mai 2010, Da Nang / VN
– Nguyen Thanh Tung (BP64) – Avril 2023, Bruxelles / Belgique
– Nguyen thi Anh Thu (BP75)
– Nguyen thi Cam Van (BP70) – Mars 2021, Da Nang / VN
– Nguyen thi Kim Chi (BP73)
– Nguyen thi Lan Anh (BP70) – Février 2021, Los Angeles / USA
– Nguyen thi Phuong (BP70)
– Nguyen thi Thanh Son (BP63)
– Nguyen thi Thuy Loan (NH76) – 8-1à-2013, Da Nang / VN
– Nguyen Thuy Diep (BP67)
– Nguyen Trung (BP74)
– Nguyen Tu Trung Thu (BP59)
– Nguyen van Ba (BP65)
– Nguyen van Hien (BP71) – 25 Octobre 2020, Mons / Belgique
– Nguyen van Nuoi (BP67) – 17 Juillet 2020, Da Nang / VN
– Nguyen van Tuong – Surveillant
– Nguyen Viet Hoa (BP72) – 26-2-2022, Bruxelles / Belgique
– Nguyen Xi Phat ( BP69) – 22-11-2012, Santa Ana, CA / USA
– Nguyen Xuan Bach (BP67) – Janvier 2011, Ca / USA
– Pham Ba Dien (BP60)
– Phan Thi Minh (BP66) – 4 Janvier 2016 , Paris/France
– Than Trong Chi (BP71)
– Ton Nu Hong Lien (BP67)
– Ton That Dung (BP64) – Novembre 2007, Seine et Marne / France
– Ton That Quang (BP61) – Fevrier 2007, Saigon / VN
– Tran Ha Y Nhi (BP69) – Fevrier 2008, Da Nang / VN
– Tran Khang Thanh (BP73)
– Tran Minh Chuong (BP72)
– Tran Minh Hoang (BP65) – 21-5-2013, Sceaux / France
– Tran thi Bich Ha (BP72)
– Tran Thieu Du (BP68)
– Tran van Loc (BP60) – 29-12-2022, Gatineau / Quebec / Canada
– Tran van Nam (BP68) – Aout 2008, Lausanne / Suisse
– Tran van Vi (BP72) – 4-1-2019, Los Angeles, CA / USA
– Trihoreau Jacques – Proviseur – Novembre 2008, Saint Paul de Vence / France
– Trinh Bich Ai (BP71)
– Trinh Ky Anh (BP60)
– Trinh Ky Quang (BP64)
– Truong Chan Kiet (BP63) – 17 juillet 2022, Austin / USA
– Truong Chi Luan (BP72) – 11-8-2018, Da Nang / VN
– Truong Si Duc (BP69) – 30 Mars 2020, Genève / Suisse
– Truong Thanh Tam (BP59) – 6-9-2016, Fountain Valley, CA / USA
– Tu thi Quynh Giao (BP60) – 4-1-2024, Quebec / Canada
– Vigouroux Yvonne – Professeur de Français – 2-6-2015, Roscoff / France
– Vinh Kha (BP59)
– Vinh Tu (BP65) – 24-1-2016, Forcilles / France
– Vo Hieu Trung (BP65) – 14-9-2022, Escondido, CA / USA
– Vo Thi An (BP67)
– Vo Thinh (BP67)
– Vo Trong Anh (BP71)
– Vo van Ba (BP65)
– Vo van Dat – 9-9-2016, Tustin, CA / USA
– Vo van Quang (BP64) – Mars 2006, Texas / USA
– Vu Quoc Dung (BP67) – 25 Aout 2020, Plessis-Robinson / France
– Vuong Kien Tan (BP66)
– Vuong Kien Quan (BP71) – 18-2-2020, Soignies / Belgique
– Vuong Ngoc Phat (BP63) – Mai 2003, Paris / France
– Vuong Ngoc Lam (BP60) – Fevrier 2009, Maryland / USA

.

.

.

.

Catégories
Nos Chers Disparus

Lê Thạch Trúc (BP62)

LTT (BP63)

.

Chères Toutes,
Chers Tous,

Nous sommes tristes de vous annoncer le décès de Mme Angèle Nguyễn –  Lê Thạch Trúc (BP62), survenu le 11 novembre 2022 à Paris.

Chị Thạch Trúc est une des membres fidèles et actives de notre Amicale.

Nous déplorons sa disparition et présentons nos sincères condoléances à son fils Michel Nguyễn Lê Trường,  sa soeur Lê Thanh Dương (BP70), son frère Lê Hữu Dũng (BP74), son cousin Lê Hữu Hoạt (BP73) et les assurons de notre amitié et de notre soutien dans cette épreuve.

Amicalement,

ABPDN

.

Cam Ta - LTT

.

From: Michel Nguyen Le Truong
Sent: mercredi 11 janvier 2023 0:07
To: ‘Amicale Blaise Pascal Da Nang’ <bpcontacts@yahoo.com>
Cc: ‘Ao Vang Le’
Subject: RE: Lê Thạch Trúc (BP62)


Cher Monsieur,

Je fais suite au message de ma tante du dimanche 8 janvier.

Je vous remercie pour votre soutien amical et vous prie de bien vouloir transmettre ce message à la communauté des Anciens de Blaise Pascal à laquelle ma maman était très attachée et dont elle me parlait souvent avec nostalgie et beaucoup de joie.

Je vous prie d’agréer, Cher Monsieur, mes respectueuses salutations.

Michel Nguyen Le Truong

.

REMERCIEMENTS
https://www.blaisepascaldanang.fr/wp-content/uploads/2023/01/20230111-Avis-Le-Figaro-LTT-avec-photo.pdf

.

Catégories
Nos Chers Disparus

Nguyen Viet Hoa (BP72)

.

Các bạn thân mến:
Được tin như sét đánh là Nguyễn Viết Hoà đã vĩnh viễn ra đi vì bịnh tim.


Hỡi ơi Hoà đã đi rồi
Còn ai tán dóc vui cười tiếu lâm
Hoà ơi mi ngủ ngàn thu
Tụi tao thui ruột âu sầu nhớ thương…

Dr. X

Lưu Thúc An:
Đây là vài cảm xúc về người bạn thân đã ra đi một cách đột ngột.
Nói đến Nguyễn Viết Hoà, thì ai cũng nghĩ đến một người bạn đầy nhiệt tình, vui vẻ, đầy sự tự tin và chân thành. Chúng ta lớn lên trong một thành phố nhỏ, đi học ở một trường tương đối cũng nhỏ nên quen biết từ nhỏ, mà cha mẹ, và chị em trong gia đình cũng quen và gần gũi luôn. Riêng An, tình thân với Hoà còn có nhiều kỷ niệm và thân thiết hơn, nhất là những năm cuối ở trung học. An còn nhớ năm Seconde, An không quên những buổi chiều ở lại trường để làm chung bài, An không quên những lần phá nghịch và chọc ghẹo, Hoà đem dấu xe của Ngọc Lan làm cô ta phải nửa giận nửa cười. Trong chúng ta, chắc cũng nhiều bạn nhớ rất nhiều những chuyến mướn tàu đi tắm biển ở Tiên sa. Nghĩ lại thì không thể quên những ngày vui tươi và hồn nhiên đó. Hè năm đó, bộ ba (Hoà, Tuấn và An) đi chơi chung một chuyến Sài Gòn, rồi Đà Lạt. Ba người có nhiều dịp chia sẽ tâm tư và dưới bầu trời trong với nhiều sao sáng, ba thằng đã bàn luận và thắc mắc không biết tương lai sẽ đi về đâu? Học xong lớp Première, Hoà vì lớn hơn một tuổi, phải thì Tú tài 2 băng để được đi du học sang Belgique. Năm sau, An và Tuấn được đi du học sang Suisse. Sau đó, khi việc học đã ổn định thì An chạy sang Mons để gặp lại Hoà. An không quên những ngày đó, hai thằng lang thang hết quán cà phê này đến quán cà phê khác cả đêm, sau khi Hoà đi làm về. Nghĩ đến những ngày ấy, là nhớ đến những kỷ niệm không quên được. Nay người bạn thân cũng ra đi, đoàn tụ lại với những bạn đã ra đi trước như Tuấn, Khôi, Đạt, Vi, Thuỷ, Cai dì, Luận, Chương, … Cầu mong linh hồn bạn sớm về miền cực lạc…
Tình bạn Vĩnh Cửu.
Lưu Thúc An


Nguyễn Hải Châu
Chỗ nào có Viết Hoà là chỗ đó vang lên tiếng cười. 

Hồi đó,
Nhăn răng hí mắt cười cho đã
Bây giờ,
Nước mắt lưng tròng nhớ mấy bây
.

Hong Yao Minh
Đúng là “con đường xưa lối cũ” vẫn còn đó…
Tụi này có dịp ăn cơm tối chung với vợ chồng Hòa/Hà và Minh Tâm/Roger ở nhà tụi này cách đây khoảng 7 năm… Hòa lúc 61 ở San Jose vẫn là Hòa lúc 16 ở tỉnh lỵ Đà Nẵng thân yêu của chúng ta…
RIP, Hòa.
.

Kim Trinh
Sự ra đi của bạn Nguyễn Viết Hòa là một nỗi đau lớn lao, quá đột ngột đối với tất cả chúng ta.
Bạn Nguyễn Viết Hòa là người bạn vui tính, dễ thương, thấy mặt bạn bè lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ và người bạn đời là Hà thì xinh đẹp và hiền lành.
Trinh xin gửi lời chia buồn thành tâm đến gia đình và người thân của bạn Nguyễn Viết Hòa và cầu mong cho gia đình và người thân của bạn có đủ nghị lực để vượt qua nỗi khó khăn này.
Vô Cùng Thương Tiếc!
.

Le Duc Quang:
Chers amis,
Je suis votre élan amical à la mémoire de notre ami Hoà. En 3 étapes emblématiques :

A Blaise Pascal vers 1970 : Hoà était un mec “très combatif” contre ses amis de classe plus “minces” : preuve d’un ” courage inné pour se bagarrer“, on dirait !

BP- Camping en 70-71_6

Au tombeau de l’empereur Gia Long : il était sur le point de grimper sur l’un des malheureux éléphanteaux du mausolée avec le soutien de ses amis belges (évidemment). C’était la dernière fois que nous nous sommes vus…

Oiseaux migrateurs belges_Huê mars 2019 022

– Quand même, Hoà pouvait rester calme un très petit moment pour que je puisse lui faire deux petits portraits un peu plus “méditatifs” avec le pont Truong Tiên et la Rivière des Parfums en arrière-plan, ou dans un cafétéria type “nhà rường” (maison traditionnelle de Huê) …
Amitiés

Retrouvailles et préparatifs Têt 2015 030
Retrouvailles et préparatifs Têt 2015 021

.

Nguyen Doan Phuong
Xin mượn những dòng này tưởng nhớ đến một người bạn đã ra đi quá đột ngột!…
Le fil n’est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées, simplement parce que je suis hors de votre vie ? Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. La mort n’est rien. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble… Mon cher Vieux Hòa!

.

Huynh Do thi Hong
Six months ago our dear friend NVH left this world. What a life he had, and what a life he gave us.
For total almost 50 magical years that we know our dear NVH ….    
We missed him today, and yesterday, and surely tomorrow will be the same if not more! But everything will be better …
RIP my dear friend NVH!🙏

.

Cát Quang Huy

Tiễn Bạn

Một chiếc xe hoa tiễn Viết Hoà
Vô cùng thương tiếc bậc tài hoa
Tiếng cười ròn rã còn vang vọng
Mãi đó mà đây đã thiệt xa

.

Nguyen Hoa
Bỉ, 8-2019.
Hoà rất khéo tay bricoleur, nhà vườn với hồ cá tự làm lấy.

8ED5A8FC-F295-4751-B125-1F4B82133C7A

.

Photos souvenirs:

Hè 2011:
https://drive.google.com/drive/folders/1OzAEYURjdYL8lD_nC_ByGxdWagXDV14_?usp=sharing

Forever friends!

.

Dernier message de Nguyen Viet Hoa aux BP72

—– Forwarded Message —–
From: Hoa NGUYEN VIET
Sent: Monday, January 17, 2022 at 10:26:45 PM GMT+1
Subject: RE: Ảo hẹn đầu năm 2022

Chers toutes et tous.
Tout d’abord mes Meilleurs Vœux à vous et à toute votre Famille.
Que l’année 2022 vous apporte Bonheur Santé et Prospérité.

Je profite de cette occasion pour vous présenter les vieux films tirés des romans du célèbre Romancier et Académicien Marcel Pagnol.

J’adore ces films avec cet accent chantant Marseillais qui nous fait vraiment chaud au cœur, et surtout les paroles touchantes d’une période révolue.  

Si vous n’arriviez pas à comprendre les paroles, certains films ont un sous-titre en français pour mieux digérer les paroles.

Vous pouvez télécharger via mon lien ici :
Utilisateur : BanToi

Mot de passe : NvH*2212
Bon film à toutes et à tous.

NGUYEN Viet Hoa

.

Các anh chị thương mến ,

Em xin cám ơn chi M Tâm và cám ơn tất cả các anh chị đã ghi lại những dòng tưởng nhớ đến anh Hòa .

Em xin phép viết vài dòng tâm sự gởi đến người yêu thương đời mình .

.

Anh ơi,

Vẫn biết rằng có 1 ngày rồi 2 đứa mình sẽ xa nhau, có người đi trước kẻ đi sau nhưng tại sao lại là bây giờ hả anh?

Anh vẫn luôn mạnh khỏe, vô tình khám phá ra anh có nguy cơ bị rupture d’anévrisme aortique, cả 2 đứa mình mong – chờ đợi ngày anh được đi mổ để có thể an vui bên nhau với bao nhiêu dự định

cho tương lai, nhưng anh ơi, đâu ngờ ngày đó là ngày mình vĩnh viễn xa nhau!

Hơn 42 năm, vui buồn sánh bước bên nhau mà lúc cách xa mình lại không kịp 1 lời từ biệt!

Anh đột ngột ra đi để lại Hà đau khổ đến tột cùng. Hà luôn cố đè nén cảm xúc của mình, học cách sống với nghịch cảnh, học cách sống thuận theo tự nhiên và cố gắng mạnh mẽ tiếp tục cuộc sống

như có anh luôn bên cạnh mình. Nhưng điều đó thật không dễ dàng. Kỷ niệm về anh vẫn còn nồng ấm trong từng góc nhỏ của ngôi nhà, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn tưởng như mới hôm qua…

Giờ đây mỗi buổi sáng thức giấc Hà chỉ còn 1 mình nghe tiếng chim kêu lạc lõng ngoài vườn, không còn thấy anh ra cho cá ăn. Không còn những khỏanh khắc hạnh phúc quây quần trong căn bếp ấm cúng và cũng không còn thấy anh ngồi trước máy vi tính đến khuya.

Đã bao lần Hà ra ngọn đồi sau nhà làm vườn, bóng anh vẫn thấp thoáng đâu đó, có lúc thấy anh ngồi trong nhà thủy tạ nhìn Hà tươi cười…

Anh đã cho Hà và các con một cuộc sống luôn được che chở, được thương yêu và chăm sóc… vậy mà Hà đã vô tâm chưa bao giờ nói với anh 1 lời cám ơn về những điều tốt đẹp mà anh đã mang đến

trong hơn 42 năm.

Hà vẫn tưởng mình sẽ còn được đồng hành với nhau cho đến tuổi già, sẽ còn nương tựa nhau khi cả 2 mắt mờ, chân yếu. Sao cuộc sống lại ngắn ngủi và mong manh đến thế hả anh?

Số phận đã mang anh đến với Hà, rồi lại mang anh đi… Khi nghĩ đến tất cả những năm tháng đã qua, Hà mong ước biết bao nhiêu được thời gian quay trở lại, để có cơ hội nắm chặt tay anh và nói với anh

lời cám ơn từ sâu thẳm trái tim.

Cầu nguyện một nơi nào đó anh vẫn luôn là người vui vẻ – bình an.

Thương nhớ

.

Catégories
Nos Chers Disparus

Le Duc Tam (BP70)

1950 – 2022

.

.

Chères Toutes,
Chers Tous,

C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Lê Đức Tâm (BP70), survenu le vendredi 7 janvier 2022 à Montréal.
Sa disparition brutale nous rappelle cruellement que la pandémie de Covid-19 sévit toujours et qu’en dépit de multiples vaccinations, le virus peut encore nous terrasser.
Lê Đức Tâm a commencé ses études à l’Institut de la Providence à Huế avant de venir étudier au Lycée Blaise Pascal. Il s’est ensuite installé au Canada avec sa famille et exerçait la profession de médecin.
Đức Tâm était un membre actif de la communauté pascalienne de Montréal et un membre apprécié du groupe BP70.Avec son épouse Lê thị Cúc, ils ont accueilli plusieurs réunions BP, petites ou grandes, dont celle de Montréal 2003 qui laisse de bien bons souvenirs à ses participants.Ses amis se souviendront longtemps de son talent d’humoriste qui enrichissait chacune de leurs rencontres de moments heureux.

Vous trouvez ci-joint le faire-part de la famille et le site internet où vous pouvez déposer vos condoléances.
https://www.leductam.ca/

Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse Lê thị Cúc ainsi qu’à leur grande famille et les assurons de notre profonde sympathie dans cette dure épreuve.

Bien amicalement,

ABPDN


Cáo Phó
https://www.blaisepascaldanang.fr/wp-content/uploads/2022/01/Cao-Pho-LDT.jpg

Remember Le Duc Tam
https://www.blaisepascaldanang.fr/wp-content/uploads/2022/01/Remember-LDT.pdf

Vô cùng đau xót sự ra đi của người bạn quen nhau từ 60 năm qua. Nhớ những tháng ngày rong chơi vô tư lự
DTK BP70

. Ảnh 1 Chụp ở khuôn viên nhà thờ Con gà Đà Nẳng năm 1967 khi cả lớp từ Huế vào thi BEPC
. Ảnh 2: Chùa Thiên Mụ năm hè 1967 cùng bạn bè

.

Archives BP:
. https://www.blaisepascaldanang.fr/2020/05/02/montreal-tet-ky-suu-2009-2/
. https://www.blaisepascaldanang.fr/2020/05/12/montreal-aout-2017-2/

.

Catégories
Nos Chers Disparus

Nguyen thi Lan Anh (BP70)

.

.

Chères Toutes,
Chers Tous,

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Nguyễn thị Lan Anh (BP70), survenu le 10 février 2021, à Los Angeles (USA), à la suite d’une chute à domicile.
Lan Anh est la petite soeur de Nguyễn văn Tùng/BP65, de Nguyễn Xuân Bách/BP67 (décédé), de Nguyễn văn Thông/BP68 et la grande soeur de Nguyễn thị Kim Chi/BP73 (décédée).

Sa disparition subite a été un grand choc pour sa famille, pour ses amis, notamment pour le groupe BP70, avec qui elle était en contacts constants. Elle enrichissait le Forum BP70 de courriels traitant de sujets divers. Le dernier en date du 4-2-2021, a été posté sur la page “Vos Messages” du site BP.

Lan Anh a aussi été très présente dans les réunions BP, petites ou grandes, apportant fidèlement son soutien et sa contribution à toutes les initiatives de notre petite communauté.

Sa grande générosité manquera à sa famille, à ses ami(e)s et à ceux qui l’ont connue, de près ou de loin.

Merci Lan Anh pour tout ce que tu as apporté à la Vie, à nos vies…

Repose en paix, chère Amie.

Son frère Nguyễn văn Thông, sa nièce Line et son neveu Hugo, viennent d’arriver de Belgique à Los Angeles pour organiser les obsèques.Vous trouverez ci-après un message de la famille.
Ses cousines et des ami(e)s BP sur place, les accompagnent dans leurs démarches.

Nous présentons nos sincères condoléances à la grande famille de Lan Anh, et l’assurons de notre profonde sympathie et de notre soutien dans cette rude épreuve.

Bien amicalement,

ABPDN

.

«Chers amis,

C’est avec un profond chagrin que nous vous annonçons le décès de notre soeur et tante Lan Anh.

Nous sommes actuellement en Californie, Orange county afin de célébrer ses funérailles.

Nous partageons avec vous la peine de sa dispariton soudaine, et la gratitude que nous ressentons de savoir qu’elle a été entourée et aimée de nombreux amis et connaissances .

Lan Anh était une soeur et une tante rayonnante, bienveillante. Nous chérissons les souvenirs heureux que nous avons partagés avec elle.

Dans les prochains jours, une bougie allumée ou une orchidée sur votre autel, honoreront sa mémoire.

Merci,

Sa famille »

.

Kính thưa Anh Thông,
Chúng em trong nhóm bp70 rất bàng hoàng xúc động trước sự ra đi đột ngột của Lan Anh, một nguời bạn mà ai ai cũng quý mến.
Xin gửi đến Anh những lời chia buồn cùng tang quyến.
Kính,
Trần tiễn Khanh


Remember Lan Anh
https://www.blaisepascaldanang.fr/wp-content/uploads/2022/01/LA-PhanUu.pdf

From: jade ho
Sent: Monday, February 15, 2021 6:54 AM
Subject: Re: Lan Anh

Cám ơn Tôn Nữ BíchThúy sáng mồng hai Tết gọi Ngọc từ London, báo tin LanAnh qua đời, và sau đó MinhTâm, TrầnTiễnKhanh và DiễmPhương cùng báo hung tin, cám ơn các bạn rất nhiều.

Vĩnh Biệt Lan Anh,
Sẽ không còn bao giờ được thấy bạn nữa, bạn đi để lại bao nhiêu thương tiếc trong lòng bạn bè và người thân.
Ngọc học được rất nhiều điều ở bạn, lòng nhân ái, lòng từ thiện, lòng vị tha, yêu người, yêu mình, yêu cuộc đời dù
nhiều chông gai và luôn hướng thiện.
Bạn đi rồi, bỏ lại bạn bè lo chống đỡ covid, lo chuyện bao đồng WhiteHouse ai đi ai ở, ai ghét ai thương.
Bạn đi rồi không phải lo lắng đưa đón bạn bè về Cali reunion, chu toàn công việc nữa.
Bạn đi rồi không phải lo cơm ăn hai bữa, ăn kiêng “đai ét” chi chi hết, khỏi đi gym vẫn khỏe, khỏi chích ngừa flu hay chích ngừa covid nữa.
Bạn đi buông bỏ mọi hỷ nộ ái ố cuộc đời. Tất cả là phù du.
Thân xác chỉ là cõi tạm, LanAnh đi về nơi an bình, kẻ trước người sau mà thôi.
Thương mến bạn vô vàn.
N.

ps: bây gìơ người sống phải lo, tang gia bối rối, covid cấm đủ thứ, Ngọc ở xa, cám ơn các bạn đang gíup đỡ thân nhân LanAnh lo hậu sự.


C’est une très triste nouvelle pour les anciens de BPC Danang
Chère Lan Anh, repose en Paix.
Quan 61/62


https://www.blaisepascaldanang.fr/wp-content/uploads/2022/01/Lan-Anh-HDT.jpg
HDT BP63Catégories
Nos Chers Disparus

Tran Van Vi (BP72)

Trần Vạn Vi (1954 – 2019)

.

Cheres Amies, Chers Amis,

Nous sommes tristes de vous annoncer le décès de Trần Vạn Vi (BP72) survenu le 4 janvier 2019 à Los Angeles (USA) suite à une longue maladie. Il y a quelques mois, l’état de santé de Vi s’était bien amélioré, laissant à sa famille et ses amis espérer une rémission totale.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa fille Julie, à la famille de son frère Trần Vạn Lợi (BP72) et les assurons de notre profonde sympathie en ces moments douloureux.

Les cérémonies concernant les obsèques de Trần Vạn Vi auront lieu à Westminster, California puis à Houston, Texas, comme indiqué sur le document joint.

Bien amicalement,

ABPDN

https://www.blaisepascaldanang.fr/wp-content/uploads/IMG/jpg/TVVi_Obituary.jpg

.

.

.

.

Cảm ơn các bạn đại diện cho lớp mình, đã tiển đưa Vi chiều thứ bảy hôm nay. Cảm ơn Đoan Phương đã đọc eulogy. Cảm ơn Tông đã từ San Jose qua để backup cho ĐP, chụp và gửi hình. Cảm ơn Xuân Dũng và Liên đã đứng ra lo quyên tiền phúng điếu và làm sympathy card . Cảm ơn Hải đã lo đặt vòng hoa và gửi hình. Xem video thấy ĐP khóc mà Châu củng không kềm được nước mắt . Vĩnh biệt Vi !

Nguyễn Hải Châu

.

.

When I’m Gone by Mrs Lyman Hancock
https://www.blaisepascaldanang.fr/wp-content/uploads/IMG/jpg/TVVi_poeme.jpg

.

.

Catégories
Nos Chers Disparus

Truong Chi Luan BP72

Trương Chí Luận BP72

.

Chers Toutes et Tous,

Nous sommes tristes de vous annoncer le décès de Trương Chí Luận BP72, survenu le samedi 11 Août 2018 à Da Nang. Chí Luận a été emporté par un cancer du pancréas, découvert il y a peu de temps.

Après ses études au lycée et à l’université, Trương Chí Luận est resté à DNG et a pris la suite du cabinet dentaire de son père. Il était un des membres actifs de la communauté des Pascaliens de Da Nang.
Nous nous souviendrons longtemps de son sourire chaleureux, de sa disponibilité pour les amis, de sa fidélité aux réunions BP à Da Nang, presque toujours accompagné de son fils Bảo.

Ses obsèques ont eu lieu le mardi 14 Aout 2018 au cimetière Gò Cà.
Chí Luận rejoint ainsi son épouse, disparue il y a déjà longtemps.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et l’assurons de notre profonde affection dans cette dure épreuve.

Bien amicalement,

ABPDN

.

Couronnes présentées par Lê thị Nhân Hạnh (BP70), Trần thị Niệm (BP70), Định Vy Cư (BP70), Đinh thị Bích (BP71), Nguyễn thị Tuyết Nhung (BP71), Tống văn Thụy (BP71), Đoàn thị Ngọc Lan (BP72) và Ngô thi Hồng Huệ (NH77)

.

.

Vĩnh Chánh (BP65-66)
Chúng tôi xin được chia buồn với cháu Bảo cùng gia đình bạn Trương Chí Luận và xin cầu nguyện cho linh hồn bạn Luận sớm vào chốn vĩnh hằng.
Chúng tôi cũng xin chia buồn với gia đình Blaise Pascal về sự ra đi của một khuôn mặt từng sinh hoạt và đóng góp nhiều cho GĐ Blaise Pascal tại Đà Nẵng.
Thành Kính Phân Ưu.
Vĩnh Chánh và vợ, BP 65-66

Bui van Long (BP71)
Bonjour à vous tous mes chers amis pascaliens,
Quelqu’un pourrait-il me dire si notre cher Trương Chí Luận BP72 serait par hasard le fils d’un dentiste chinois qui habitait près de cho Han (rue Nguyen Thai Hoc actuellement) ?
Merci d’avance à vous !
Long Rajan Hassamal

Doan thi Ngoc Lan (BP72)
Bonjour Long,
C’est tout a fait exact ! Luan est le fils d’un dentiste chinois habitant pres de Cho Han, rue NTH actuellement. Son ancienne residence se divise maintenant en 2 cabinets cote a cote, celui du frere de Luan garde l’ancienne enseigne Dai Dong, celui de Luan est Dai Tin.
D’apres Bao, le fils de Luan, le cabinet Dai Tin sera loue a un dentiste ami en attendant que lui meme devienne dentiste a son tour dans 2 ans.
Ngoc Lan

Bonjour mes amis de B.P.
Merci à vous pour votre prompte réponse. En effet c’est bien Luan, une de mes connaissances mais pas de ma promotion. Son père était notre dentiste de famille. Moi j’habitais au 42 Dong Khanh, ma mère tenait le bazar Dieu Tuyet. On était amis et sortions souvent ensemble. Que Dieu ait son âme et qu’il repose en paix.
Toutes mes condoléances à sa famille. Que mes prières se joignent aux vôtres et l’accompagent durant ces moments difficiles.
Long, son ami d’antan.

.

.

Archives :

http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/article.php3 ?id_article=575

http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/article.php3 ?id_article=560

http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/article.php3 ?id_article=385

http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/article.php3 ?id_article=287

….

.

.

Catégories
Nos Chers Disparus

Ho thi My Hau (BP68)


Hồ thị Mỹ Hậu
(1948 – 2018) . . Cheres Toutes,
Chers Tous, Nous sommes tristes de vous annoncer la disparition de Hồ thị Mỹ Hậu (BP68), survenue le lundi 7 Mai 2018 a l’hopital John Hopkins de Baltimore, MD – USA, suite a une grave maladie. Ses obseques auront lieu au :
Donaldson Funeral Home
12540 Clarksville Pike
Clarksville, MD 21029 Les heures de visites sont fixees au Samedi 12 Mai de 10h a 12h Nous presentons nos sinceres condoleances a son epoux Từ Ngọc Quang et a leurs enfants et les assurons de toute notre sympathie en ce moment douloureux. Bien amicalement, ABPDN .

—– Forwarded Message —–
From : Linh Nguyen
To : BP68
Sent : Monday, May 7, 2018, 11:06:34 PM GMT+2
Subject : Tin buồn Xin thông báo cùng các bạn là Mỹ Hậu vừa mới mất trong nhà thương John Hopkins.
Tang lễ (có thể) sẽ cử hành vào cuối tuần này ở Laurel, MD. Mình sẽ thay mặt các bạn BP thăm viếng linh cửu và gởi vòng hoa phúng điếu.
Tuần trước mình có đi thăm Hậu, hãy còn vui và tỉnh. KL
. Nguyen thi Thuy (BP68)
Thật hụt hẫng và bất ngờ. Hậu đau ốm thế nào mình ko hề hay biết … Thuở nhỏ lúc còn ở đường Nguyễn Tri Phương gần Ngã Năm, đã có những ngày tháng kẹp đi chơi với nhau, đến nhà Hà thị Thuận (BP69) gần đó…
Lúc qua Mỹ họp bạn ở nhà Linh Nghiêm, hụt gặp mặt, thời gian hạn hẹp, lúc đó nói chuyện điện thoại, chỉ biết Hậu bận săn sóc ông chồng ốm…
Một người bạn của thuở niên thiếu ra đi… một trang sách gấp lại …

Jacques Rochel (BP68)
Toutes mes sincères condoléances à toute sa famille.
Que Dieu ait son âme. jr

Vinh Khoa
Cám ơn Nghiêm Linh đã thông báo và gởi vòng hoa phúng điếu.
Que My Hau soit heureuse là où elle est.

Khoa Ngoc Tran (BP73)
Xin cho tôi gởi lời chia buồn cùng gia quyến.
Cầu chúc cho linh hồn của Chị sớm tiêu diêu miền Cực lạc.

Vĩnh Chánh (BP65-66)
Xin thành thật chia buồn với anh Quang và chung lời cầu nguyện cho linh hồn chị Hồ Thị Mỹ Hậu vào cỏi vĩnh Hằng.
Thành Kính Phân Ưu
Mission Viejo, CA 92692

Le van Tien (BP68)
Hau nghi hoc sớm (vào SGN), nen it nguoi biet Hau.
Nha Hau o Nga Nam (tiem ban thuoc Cam Le). Hau la em Anh Phuc.
Tien

Nguyen thi Cuc (BP68)
Cảm ơn Linh đã đưa tin và nhất là đã đến chuyện trò nâng đỡ tinh thần Hậu, giúp Hậu có nụ cười thật tươi lần cuối gửi bạn bè … Quý lắm Linh ơi !
Cúc

. .

Catégories
Nos Chers Disparus

Alain Cokkinos (BP68)

.

Alain Cokkinos
1950 – 2017

.

.

Chères Toutes, Chers Tous,

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès d’Alain Cokkinos (BP68), survenu le 6 Novembre 2017 à Roscoff, en Bretagne.
Alain est le fils de Madame Vigouroux, notre Professeur de Français, et frère de Pierric (BP66), Laurent (BP71) et Sylvie (BP72).

Depuis quelques années, nous savions qu’Alain était atteint d’une grave maladie contre laquellle il luttait en silence et avec courage comme en témoigne l’email de Jacques Rochel (BP68) ci-dessous.

Grand sportif, il a été Chef d’expédition au Mont Everest et a parcouru le monde dans ses missions de défenseur de l’environnement et de la planète.

Nous présentons nos sincères condoléances à Isabelle, Pierric, Laurent, Sylvie et les assurons de notre profonde sympathie.

Que notre ami Alain repose en paix.

Bien amicalement,

ABPDN

.

————————————————————————

Expéditeur : Jacques Rochel
Date : 8 novembre 2017 05:04:35 UTC+1
Destinataire : BP68
Mes chers amis, Je viens d’apprendre par Isabelle que, après avoir longuement souffert, Alain nous a quittés.
Tout ce temps que j’ai parlé avec lui, il a bien caché la gravité de son mal, stoiquement comme un spartiate.
Il voulait certainement nous épargner à tous la triste vérité.
Il a été incinéré ce matin et ses cendres seront déposées au côté de celles de Madame Vigouroux. Toujours humble et réservé, il n’a voulu aucune cérémonie. Il restera à jamais dans notre esprit et notre coeur. L’amour et l’affection que nous avons pour lui ne peuvent être dépassés que par Dieu lui même.

jr

.

Hommage des BP68 a Alain …

.

.

Nguyen thi Thuy

Je reste sans mot…

—————————- _________________________________

Nguyen Huong

Mon cher Alain, je te dis AU REVOIR.

Isabelle,
de Saigon, du fond de mon coeur, je t’envoie mon soutien moral.
Pascaliennement .
Matthieu Huong Tran Ngoc Vien Merci JR
Une photo en memoire d’Alain …

https://www.blaisepascaldanang.fr/wp-content/uploads/IMG/jpg/Alain_1.jpg

Le van Tien

Isabelle,
…Speechless, we love and miss Alain
Tien + Tran
Maryland, USA

Nguyen Trung Nghiem & Dao Khanh Linh

So so sad to hear the news….
N&L

Vinh Khoa Justement

j’allais écrire à Jacques pour avoir des nouvelles d’Alain.
Toute sa vie est remplie d’exploits qu’il évoquait à demi-mot. Le dernier n’a pas été son périple dans un glacier pakistanais en août de cette année, mais de vivre jusqu’au dernier souffle malgré la souffrance.
Il projetait de nous recevoir en septembre …
Je continuerai à lui parler de temps en temps dans ma tête.
Ci-joint une photo de leur maison qu’on voit ici avec la plaque sur Alexandre Dumas.

https://www.blaisepascaldanang.fr/wp-content/uploads/IMG/jpg/Alain2bis.jpg

Claude Poignard

Hélas ! Jamais 2 sans 3 ! Je l’ai raté lors des deux dernières reunions et cette fois c’est pour l’éternité !!
Je vous écris de Londres, l’âme en peine .. J’ai souvent dit à Huguette qu’il ne fallait pas que je quitte la France car à chaque fois je reçois une triste nouvelle…
Une pensée profonde pour Isabelle, à ses frères Laurent et Pierrick et sa sœur Sylvie
Bien à vous tous !
Claude

Nguyen thi Cuc

Non, on n’a rien à regretter.
Alain n’aurait pas souhaité notre visite dans son état.
On l’a soutenu de loin, du mieux qu’on pouvait pour notre ami.
Qu’il continue de nouveau à discuter de tout avec Yvonne, sa maman, comme avant.
Et l’emmener faire de grandes balades en tête à tête dans sa jeep….. Nguyen van Thien Huu A la mémoire d’Alain, notre cher ami d’enfance…..
Qu’il repose en paix auprès de sa maman.​…
Nguyen van Chuong Au revoir Alain, tu as rejoint Madame Vi.
Sincères condoléances à toute la famille.
Ton courage nous a touchés
Chương – San Tran Minh The Apres Tran Van Nam, nous avons encore perdu un tres cher ami de notre jeunesse. Pour moi, Alain represente le courage et la sagesse.
Nos sinceres condoleances a Isabelle et a toute la famille d’ Alain.
Je me permets d’envoyer un requiem a nous tous pour lui dire adieu. The – Van

http://www.royblakeley.name/larry_blakeley/songs/do_not_stand_at_grave_weep.mp3 .

Do not stand at my grave and weep Do not stand at my grave and weep ;
I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain. When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry ;
I am not there. I did not die. * Đừng nhìn mộ tôi mà khóc Vì tôi chẳng còn nơi đây
Vì tôi đã thành khói mây
Thành cơn gió thoảng
Thành ánh sương tan
Thành nghìn ánh sáng
Thành tiếng mưa buồn Đừng nhìn mộ tôi mà khóc
Vì tôi chẳng còn nơi đây
Vì tôi vẫn mãi quanh đây
Cùng loài chim én
Rộng cánh xa bay
Cùng nghìn tinh tú
Rọi ánh sao mai Đừng nhìn mộ tôi mà khóc
Vì tôi chẳng còn nơi đây
Vì tôi đã thành khói mây
Vì tôi vẫn mãi quanh đây… (lời dịch tiếng Việt : Trần Việt Tước)

Nguyen van Thong

Bonjour à Isabelle, Bonjour à tous,

Voila encore un ami qui quitte le groupe BP68. J’étais ému jusqu’aux larmes en l’apprenant à l’instant. Je me doutais bien, du fait de ce si long silence depuis l’année dernière, qu’Alain luttait contre sa maladie.
A Isabelle j’envoie mon soutien moral pour tout ce que tu as fait pour notre ami Alain. C’est un homme rare à notre époque. Avec nos amis, je partage notre tristesse.
Alain a réalisé de belles choses, a vécu de beaux moments. J’apprécie sa manière d’être au monde. Discret, passionné, aspirant à l’absolu et s’intéressant aux vraies valeurs. Une belle âme.

Hua Lac Thanh

Que c’est triste ! Alain, it était si gentil et serviable à tout le monde. Je me souviens encore de la dernière fois où je l’ai rencontré à notre réunion en Belgique. Et j’étais vraiment ému de remarquer la façon dont il traitait Mme Vigouroux. On dirait qu’il avait le sens de “hiếu thảo”. C’est une grande perte pour nous tous.
En tout cas, merci à Rochel de nous faire parvenir la nouvelle.
Thanh

Jacques Rochel

“I, I wish you could swim, like the dolphins, like dolphins can swim…” David Bowie, Heroes. Ces paroles me reviennent quand je pense à Alain car, dans notre adolescence, je voulais pouvoir nager comme lui, lui qui nageait comme les dauphins. Alors que j’avais de la peine à flotter, il pouvait déjà traverser à la nage la baie de Tiên Sa. Il disait “je suis brisé de fatigue, mais c’est une fatigue qui fait du bien…”. Ayant du sang grec dans ses veines, il était dans son élément dans l’eau.
Alors pendant les trois mois de vacances scolaires, un jour il m’a demandé de lui donner un coup de main pour construire un catamaran. Tout progressait bien jusqu’au moment où il a fallu trouver du contre-plaqué marine pour la coque ! Hélas il était impossible d’en trouver ou en commander… Nous avons donc essayé avec de la tôle galvanisée, mais des problems d’étanchéité sont apparus …
Conclusion : projet coulé ! À la place il s’est acheté un petit canot qu’il a baptisé “Surcouf” – un penchant pour l’esprit rebelle se dévoilait ! Une autre fois au milieu d’un orage de mousson, nous avons sorti “Surcouf” sur la rivière Hàn pour chevaucher les vagues, avec ses frères Pierric, Laurent, Pascal Kennibol et moi. Il va sans dire que les adultes au Cercle Nautique, ahuris, nous avaient bien houspillés pour notre témérité stupide !
Évidemment nous nous remémorons tout cela avec sourire et soulagement ! Pourtant un jour Alain décida de quitter Danang. Il voulait se rendre à Saigon par bateau, rien que pour faire l’expérience d’un voyage peu ordinaire, et rentrer en France passer son Bac (Math Spé, à Brest). Ensuite il a fait l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées. C’était un bon choix qui lui a permis de trouver un boulot avec beaucoup de temps libre pour poursuivre d’autres passions. Entre autres : l’alpinisme, la mer et, sac à dos sur la route ! On l’aurait retrouvé dans les Alpes, les Andes, l’Himalaya (où un de ses amis a été tragiquement tué par une avalanche de roches). Avec sa compagne Isabelle, ils ont ramé une partie de l’Adriatique, le Golfe du Mexique ; pédalé la piste Ho Chi Minh, randonné deux semaines sur les pistes des Appalaches, et qu’en sais-je encore… !
Avec Isabelle, ils ont couru plusieurs marathons. Il avait aussi participé à maintes compétitions “Iron Man”…. Nous avions perdu contact après son départ de Danang. Mais grâce à l’avènement de l’Internet, nous avons pu nous retrouver trente ans plus tard en 1999, et petit à petit, tous nos autres copains et pascaliens, lointains et chers ! Pour un esprit qui aime le soleil sur le visage et le vent dans les cheveux, les pistes peu fréquentées, les chemins écartés, les pentes vertigineuses, les vagues salées… ce ne sont pas les bouquets de roses et de glaieuls qui ponctueront son chemin, mais plutôt les fleurs sauvages qui s’épanouiront chaque printemps le long de ses pas pour célébrer une vie pleine et intensément vécue.

Yasou vieux crabe !

.

Alain Cokkinos – in memoriam
https://youtu.be/lUPmWiYzW2E


Nguyen Ngoc Tran (BP73)

Priere d’envoyer a la famille d’Alain :
En ces moments si difficile, je désirais vous témoigner mon affection.
Je suis certain que vous serez réconfortés par l’amour de ceux qui vous entourent.
Mes affectueuses pensées vous accompagnent.
Ngọc Trân (BP 73, du Vietnam)


Joel Luguern (Prof de Nguyen Hien)

Je n’ai pas connu Alain Cokkinos car il avait quitté Da Nang avant que je n’y arrive (en 1969).
Mais, à lire tous les témoignages le concernant, je regrettte beaucoup de ne pas l’avoir rencontré.
Je suis sûr que nous nous serions bien entendus.
En 1969, Mme Vigouroux, sa mère, avait déjà quitté Da Nang elle aussi, mais les élèves et les professeurs parlaient encore beaucoup d’elle.
Elle avait marqué les esprits.
Je présente toutes mes condoléances à la famille d’Alain.
Joël Luguern


Vu Quoc Dung (BP67) Mes sincères condoléances à la famille d’Alain Cokkinos.
Je connais peu Alain, mais élève de Mme Vigouroux et connaissance de Pierric, on ne peut oublier cette Famille.
VU Quoc Dung BP67 Jean-Claude Bressieux Chers amis Pascaliens J’ai appris avec beaucoup de tristesse la disparition d’Alain Cokkinos. Je ne le connaissais pas personnellement car il était déjà parti lorsque je suis arrivé au lycée Blaise Pascal mais j’ai travaillé avec beaucoup de plaisir avec sa maman Yvonne Vigouroux et j’ai eu comme élève son frère Laurent. J’ai un peu connu également sa sœur Sylvie même si elle était trop jeune pour être dans mes classes.
Je présente mes sincères condoléances à son épouse Isabelle que je n’ai jamais eu l’honneur de rencontrer et à toute sa famille. Mes chères Pascaliennes, mes chers Pascaliens, j’espère que vous allez bien et je vous embrasse toutes et tous tendrement en espérant que les prochaines nouvelles que je recevrai de vous seront bien meilleures.

Jean-Claude


Vendredi 19. 01. 2018

Vinh Khoa (BP68)

À l’initiative de Cúc et selon une coutume francaise, notre réunion amicale à Ans a rendu hommage à notre regretté Alain. Isabelle n’a pas voulu que les circonstances de sa disparition restent chose cachée. Donc nous savons tous maintenant qu’Alain a volontairement mis fin à ses souffrances dues à la maladie. Personnellement, j’approuve entièrement notre ami pour cet acte réaliste et courageux qui est conforme à sa logique de vie. Les principes d’Alain peuvent parfois heurter d’autres conceptions de vie, mais il a toujours été très, très droit et honnête envers lui meme, et de ce point de vue j’ai à apprendre de lui.

Nous avons parlé de nos problèmes de santé :-), de musique et de peinture : Thọ & Yến nous ont fait écouter des enregistrements au piano de leur fils, Chuong et San ont montré quelques unes de leurs belles réalisations en peinture à l’huile. Nous avons bien mangé et bu … Merci à Thuý ( retenue par une réception professionnelle ) pour les succulents bánh dẻo, à Silvana ( au travail ) pour les bons biscuits siciliens. Viên (toujours au VN), on ne savait pas que Graziella etait rentrée en Belgique avant toi sinon on l’aurait invitée.

Portez vous bien ! J’espère n’avoir oublié personne … Bonne année à tous

K

.

Poeme choisi par Cuc et lu par Claudine lors de la rencontre :

” Un homme était en train de mourir.
D’épaisses gouttes de sueur coulaient sur son visage.
Ou étaient-ce des larmes ?….

C’est triste, un homme qui meurt.
Pourtant, qu’aurait dit un témoin, s’il y en avait eu un,
de la mort de cet homme-là ? A coup sûr, il aurait juré
sur tous les saints qu’avant de pousser son dernier soupir,
l’homme avait sourit.”

“Le Trésor du Magounia” de Pascal MARTIN

.

.

.