Catégories
Nos Chers Disparus

Cáo Phó & Phân Ưu

9-12-2021

Xin thông báo:

Thân phụ của các bạn Nguyễn Xuân Dũng (BP72), Nguyễn Xuân Doãn (BP73), Nguyễn Xuân Diễn (NH), Nguyễn Xuân Duy (NH) và Nguyễn Xuân Minh Hiền (NH)

Cụ Ông Nguyễn Xuân Dương
đã thanh thản ra đi về nước Chúa ngày 6 tháng 12 năm 2021, hưởng thọ 95 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm được hưởng nhan thánh Chúa.


11-7-2020
Ngo Bao Tin (BP70)

Được chị Hoàng Tâm Hạnh và anh Trương Công Minh thông báo,

Cụ Bà Phan văn Thí
nhũ danh NGUYỄN THỊ DUYỆT (ĐỨC SINH)

Pháp Danh NGUYÊN LẠC

Sinh năm 1916, nguyên quán Thừa Thiên – Huế.
đã từ trần ngày 6-7-2020 tại Saigon
Hưởng đại thọ 105 tuổi

Cụ là thân mẫu của anh Phan Văn Tư (BP65), chị Phan thị Hồng Sương (BP64), chị Phan thị Kim Sa (BP66) và là nhạc mẫu của anh Nguyễn văn Phước Ẩn (BP60) và anh Lê Quang Ái.

Xin thành thật chia buồn cùng các Anh, Chị và gia quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu về miền Cực Lạc.

Cáo PhóPhân Ưu


9-12-2019
Ho thi Minh Tam (BP71)

Xin báo tin cùng các Anh, Chị, Bạn

Cụ Bà Lê Khắc Phương Lan
Pháp danh Tâm Hương

Cô của chị Claude Carrobourg (BP67), đã từ trần ngày 6 tháng 12 năm 2019, hưởng đại thọ 96 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày 12-12-2019 tại Funérarium De Chatillon, 4 villa de Paroseaux 92320 Chatillon

Xin thành thật chia buồn cùng chị Claude. Cầu xin hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu về miền Tịnh Độ.

Cáo Phó


23-2-2018
Tran Ngoc Kha (BP71)

Được tin buồn

Anh Bùi Tuấn Dũng
phu quân của bạn Trần thị Bạch Lan BP72
vừa qua đời ngày 17 tháng 2 năm 2018 tại Universal City, Texas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 68 tuổi
Tang lễ sẽ được cử hành ngày 24-2 từ 15h-18h tại Chapel Hill Funeral Home.

Thay mặt BP71-BP72, xin thành thật chia buồn cùng Bạch Lan và gia đình. Nguyện cầu hương hồn anh Dũng sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

https://www.chapelhillfuneralhomesanantoniotx.com/notices/Dung-Bui


6-12-2017
Tran Le Chi (BP60)

Được tin buồn :

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn
phu quân của bạn Huỳnh thị Bích Đào (BP60)
đã từ trần ngày 2 tháng 12 năm 2017 tại Costa Mesa, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 77 tuổi

Xin thành thật chia buồn cùng Bích Đào và gia quyến. Nguyện cầu linh hồn anh Robert Tuấn sớm về nước Trời, hưởng nhan thánh Chúa.

Cáo Phó – Cảm Tạ


5-12-2017
Ho thi Minh Tam (BP71)

Được tin buồn :

Bác sĩ Trương Ngọc Tích
phu quân của chị Hồng Khắc Kim Mai (BP63)
đã từ trần ngày 23 tháng 11 năm 2017 (tức là ngày 6 tháng 10 năm Đinh Dậu)
tại Dallas Texas
Hưởng thọ 88 tuổi

Xin thành thật chia buồn cùng chị HKKM và nguyện cầu anh linh người quá cố sớm siêu thoát về miền Thanh Tịnh.

Cáo Phó – Ai Điếu


7-9-2017
Ho Thi Minh Tam (BP71)

Được tin buồn

Cụ Bà Thérèse Nguyễn Thị Kính
đã tạ thế ngày 5 tháng 9 năm 2017 tại Bruxelles, hưởng thọ 87 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ hai 11-9 tại Thánh đường Saint Marc – Bruxelles.

Cụ là thân mẫu của các bạn Phan Ngọc Vọng (BP67), Phan Ngọc Ân (BP69), Phan Ngọc Nhân (BP71), Phan Ngọc Nghĩa (BP73 – Dcd), Phan thị Như Nguyện (BP-MC75), Phan Thị Như Huệ (NH77) ; nhạc mẫu của Nguyễn thị Diệu Hà (BP74) và chị của Trần Thị Mua (BP66).

Xin thành thật chia buồn cùng các Bạn và gia quyến.
Cầu xin hương linh Bác sớm thanh thản về nước Chúa.

Cáo Phó thay thế thiệp tang


1-9-2017
Le thi Nhan Hanh (BP70)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ bà Mai Thị Tùng
đã từ trần tại Đà Nẵng lúc 10 giờ 35 phút ngày 01-09-2017, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Đinh Dậu, hưởng thượng thọ 100 tuổi (Mậu Ngọ).
Cụ sẽ được an táng tại nghĩa trang Hoà Sơn.

Cụ là thân mẫu của Hoàng Anh Liêu (BP66, dcd), Hoàng Thị Trang BP70, Hoàng Anh Kỷ BP79, Hoàng Anh Đại (Nguyễn Hiền).

Thay mặt BP70, xin chia buồn cùng Trang và gia quyến.
Cầu xin hương hồn Bác sớm vãng sanh miền Cực Lạc.


5-8-2017
Le thi Nhan Hanh (BP70)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Bà Trần văn Điền nhủ danh Lê Thị Hiến, pháp danh Nguyên Thuận

Thân mẫu của các bạn Trần Thiên Tứ (BP70), Trần Thiên Bảo (BP76) và Nhạc mẫu của bạn Phạm Thị Thu (BP72), đã qua đời ngày 1 tháng 8 năm 2017 (nhằm ngày 10 tháng 6 Nhuận năm Đinh Dậu) tại Huế, hưởng thượng thọ 96 tuổi.
Lễ an táng được cử hành tại nghĩa trang Phương An Tây, thành phố Huế.

Thay mặt BP 70, xin thành thật chia buồn cùng Thiên Tứ và gia quyến.
Cầu xin hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu về miền Tịnh Độ.

Cáo Phó – Cảm Tạ


28-3-2017
Dong thị Bich Ngoc (BP75)

Xin báo tin cùng các Anh, Chị và các Bạn,

Cụ Bà Trương văn Nhơn,
nhũ danh Annê Hoàng thị Huế
Đã tạ thế lúc 10h25 sáng ngày 20-3-2017 tại tư gia ở Irvine, California, hưởng thọ 95 tuổi.

Cụ là Thân mẫu của chị Trương thị Liên Hải (BP74) và bạn Trương văn Nhã (BP75)

Thánh lễ an táng được cử hành ngày 28-3 tại nhà thờ Saint Cecilia và linh cửu được an táng cùng ngày tại nghĩa trang Cemetery of the Holy Sepulcher.

Thay mặt BP75, xin thành thật chia buồn cùng bạn Nhã và gia đình.
Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà Annê sớm về nước Chúa.

Cáo Phó


25-2-2017
Le Duc Quang (BP72)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Bà Vĩnh Cơ
nhũ danh Thái Thị Tịnh, pháp danh Giới Tịnh
đã từ trần ngày 19-2-2017 tại Fountain Valley – California, huởng thọ 97 tuổi.

Cụ là thân mẫu của chị Công Huyền Tôn Nữ Như Đường (BP60), anh Bảo Huởng (BP63), chị Công Tằng Tôn Nữ Như Đệ (BP68), chị Công Tằng Tôn Nữ Như Liên (BP8), Bảo Quả (BP72), Bảo Gia (BP73), Công Huyền Tôn Nữ Như Hạnh (BP74), Công Huyền Tôn Nữ Như Hoa (NH75), Công Huyền Tôn Nữ Nguyên Hương (NH), Công Huyền Tôn Nữ Như Hòe (NH)

Tang lễ sẽ được cử hành ngày 27-2-2017 tại Peek Family Funeral Home, Westminster, Ca 92683.

Thay mặt BP72, xin thành thật chia buồn cùng các bạn Quả, Gia và gia đình và nguyện cầu huơng linh Cụ Bà sớm siêu thoát về miền Tịnh Độ.

– Cáo Phó
– Ngọc Lan (1921 – 2017)


4-8-2016

Jean-Claude BRESSIEUX
Monique MEYNARD et ses enfants
Annie et Max CHEVRY et leurs enfants

profondément touchés des marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de

Marie Louise Bressieux – “Mimi”

vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde gratitude et vous remercient pour votre affection.


5-7-2016
Dinh thị Bich (BP71)

Xin báo tin cùng các bạn :

Cụ Bà Nguyễn thị Như Kiệm

thân mẫu của anh Lê Văn Tiến (BP68) và Lê Thị Nhân Hạnh (BP70) đã qua đời tại Đà Nẵng vào lúc 23 giờ 13 phút ngày 3-7-2016, hưởng thọ 94 tuổi.
Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ sáng ngày 7-7-2016 tại nghĩa trang Hòa Khương.

Xin thành thật chia buồn cùng Nhân Hạnh và anh Tiến.
Nguyện cầu huơng linh Cụ Bà sớm siêu thoát về cõi Phật.


1-3-2016
Nguyen Doan Phuong (BP72)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Bà Lê Phương Lan

Thân mẫu của các bạn Trần Vạn Lợi (BP72) và Trần Vạn Vi (BP72), đã qua đời ngày 20 tháng 2 năm 2016 tại Houston, TX, huởng thọ 91 tuổi.
Tang lễ đã được cử hành ngày 1-3-2016 tại nghĩa trang Forest Park East Cemetery – TX

Thay mặt BP72, xin thành thật phân ưu cùng các bạn Lợi và Vi và nguyện cầu huơng linh Cụ Bà sớm siêu thoát về miền vĩnh cữu.


31-12-2015
Vo Dinh Ngoc (BP60)

Được tin thân phụ bạn Đoàn Kim Phước (BP60),

Cụ Ông Đoàn Văn Bân, pháp danh : Thiện Châu
vừa qua đời ngày 29 tháng 12 năm 2015 tại Virginia, hưởng thuợng thọ 101 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng bạn Phước va gia quyến.
Nguyện cầu hương hồn Cụ Ông sớm tiêu diêu về miền Tịnh độ.
Thân mến,
VDN

Cáo Phó


25-11-2015
Ngo Bao Tin (BP70)

Xin báo tin cùng các Anh, Chị và các Bạn,

Cụ Bà Lê Hữu Trình, nhủ danh Trần thị Kim Chung
Đã tạ thế lúc 18h30 ngày chủ Nhật 22-11-2015 tại Montreal, hưởng thọ 97 tuổi.

Cụ là Thân mẫu của chị Lê Thạch Trúc (BP62), Lê Thanh Dương (BP70), Lê Hữu Dũng (BP74) và là Bác của chị Lê Tấn Hằng (BP64), Lê Hữu Hoạt (BP73).

Thay mặt BP70, xin thành thật chia buồn cùng Thanh Dương và gia đình.
Nguyện cầu huơng linh Cụ Bà sớm siêu thoát về miền Tịnh Độ.

Cáo Phó – Chia Buồn – Cảm Tạ 1 – Cảm Tạ 2 –


26-9-2015
Ho thi Ngoc (BP71)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Ông Hồ Tấn Tế

Thân phụ của các bạn Hồ thị Thanh Thủy (BP71), Hồ Minh Đức (BP71), Hồ thị Kiều Lan (NH),
đã tạ thế tại Miami, Florida, ngày 19-9-2015 hưởng thọ 84 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng Thanh Thủy, Minh Đức, Kiều Lan và gia quyến. Nguyện cầu huơng linh Cụ Ông sớm tiêu diêu về miền Tịnh Độ.

Phân Ưu của các bạn cựu học sinh TTGD Nguyễn Hiền
.


9-9-2015
Đào Khánh Linh (BP68)

Được tin buồn Cụ Bà Hồ Mộng Thiệp
nhũ danh Agnès Huỳnh thị Thuận
đã từ trần ngày 6 tháng 9 năm 2015 tại Milpitas – California
Huởng thọ 91 tuổi.

Cụ là thân mẫu của các Bạn : Hồ thị Mai Huơng (BP66), Hồ thị Kim Phượng (BP68), Hồ thị Minh Tâm (BP71), Hồ Trọng Nghĩa (BP.), Hồ Trọng Dũng (BP.), Hồ thị Ngọc Dung (BP.), Hồ Trọng Nhân, Hồ Trọng Đức

Thay mặt các bạn BP68, xin thành thật chia buồn cùng Kim Phượng và gia đình. Nguyện xin hương linh Cụ Bà sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Cáo Phó – Chia Buồn – Sinh Điếu – Cảm Tạ
Cổng Tam Quan


16-4-2015
Ho thi Minh Tam (BP71)

Được tin buồn

Cụ Ông Phaolô Phan Ngọc Quảng
đã tạ thế ngày 11 tháng 4 năm 2015 tại Bruxelles, hưởng thuợng thọ 93 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ sáu 17-4 tại Thánh đường Carmes – Bruxelles.

Cụ là thân phụ của các bạn Phan ngọc Vọng (BP67), Phan Ngọc Ân (BP69), Phan Ngọc Nhân (BP71), Phan Ngọc Nghĩa (BP73), Phan thị Như Nguyện (BP-MC75), Phan Thị Như Huệ (NH77) và là nhạc phụ của Nguyễn thị Diệu Hà (BP74).

Xin thành thật chia buồn cùng các Bạn và gia quyến.
Cầu xin hương hồn Bác sớm thanh thản về nước Chúa.

Cáo Phó thay thế thiệp tang


3-4-2015
Tran Ngoc Kha (BP71)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Ông Hùynh Bá Lân
vừa mãn phần ngày 1 tháng 4 năm 2015 tại Hoa Kỳ (Delaware), hưởng thọ 96 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ tư 8-4-2015.

Cụ là thân phụ của các bạn Hùynh Bá Tường (BP67), Hùynh Bá Giã (BP71), Hùynh Bá Hảo (BP73), Hùynh Bá Quốc Thái (NH78).

Thay mặt các Bạn BP71-BP72, xin thành thật chia buồn cùng Bá Giã và gia đình.
Cầu xin huơng linh Cụ Ông sớm siêu thoát về miền vĩnh cữu.


18-3-2015
Nguyễn thị Thúy (BP68)

Được tin buồn

Cụ Bà Trịnh Ngọc Hinh , sinh ngày 14-2-1915, đã tạ thế ngày 14-3-2015 tại Mons (Bỉ), thuợng thọ 100 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày 20-3-2015

Cụ là thân mẫu của các Bạn : Trần Tuyết Bình(BP69), Trần Quốc Quang(BP71), Trần Lệ Bình(BP71), Trần Quang Minh, Trần Ngọc Bình, Trần Tự Bình, Trần Quốc Phong

Xin thành thật chia buồn cùng các Bạn và gia quyến. Nguyện cầu huơng linh Cụ Bà sớm tiêu diêu về cõi vĩnh hằng.


26-1-2015
Nguyen Xuan Dung (BP72)

Được tin buồn

Cụ Bà Hà thị Tường , pháp danh Quảng Cát
đã tạ thế ngày 18 tháng giêng năm 2015 tại thành phố La Mirada, California, huởng thọ 85 tuổi

Cụ là thân mẫu của các bạn Tôn nữ Kim Huơng (BP72), Tôn Thất Tuấn (BP73), Tôn Thất Hào (BP75)

Thay mặt BP72, xin thành thật chia buồn cùng Kim Huơng, Tuấn, Hào và gia quyến.
Nguyện cầu huơng linh Cụ Bà sớm siêu vãng miền cực lạc.

Cáo Phó thay thế thiệp tang


6-1-2015
Nguyen Doan Phuong (BP72)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Bà Trịnh Duyên Phân
đã từ trần ngày 1 tháng 1 năm 2015 tại Forrest Hills- New York, huởng thọ 88 tuổi.

Cụ là thân mẫu của Kouo De Ming (BP72), Quach Le Phung (BP75), Huynh My Ngoc (Nguyen Hien), Quach Le Long (Nguyen Hien), Quach Le Lung (Nguyen Hien) và là Thím của Quach Le Tuyet (BP69).

Thay mặt các Bạn BP72, xin thành thật chia buồn cùng Kouo De Ming.
Cầu xin huơng linh Cụ Bà sớm tiêu diêu về miền cực lạc.

Book of Memories
http://www.hillebrandfuneralhomes.com/book-of-memories/2016946/Duyen-Phan-Trinh/obituary.php


14-11-2014
Ho thi Minh Tam (BP71)

Xin báo tin cùng Anh, Chị và các Bạn,

Anh Nguyễn Khắc Trung
phu quân chị Công Huyền tôn nữ Như Đường (BP60), đã tạ thế.
Lễ an táng được cử hành ngày 7-11-2014 tại nghĩa trang Antony (Pháp).
Một số anh chị em BP đã đến phúng viếng và tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau đây là thư Cảm Tạ của gia đình

Chân Thành Cảm Tạ


29-10-2014
Nguyen Viet Hoa (BP72)

Các Bạn thân mến,
Xin thay mặt toàn thể gia đình, xin gởi Cáo Phó này đến tất cả các bạn bè xa gần và xin các bạn báo tin lại với các Bác Trai, Bác Gái :

Cụ Bà quả phụ NGUYỄN Viết Đoàn, nhũ danh TRẦN Thị Đào
đã ra đi hết sức êm thấm trong giấc ngủ tối ngày chủ nhật 26-10-2014 lúc 20g, hưởng thọ 91 tuổi.

Hòa và gia đình xin cảm tạ các bằng hữu đã chia sẻ tình cảm đau buồn cùng gia đình trong lúc này.
NGUYỄN Viết Hòa

CÁO PHÓ


25-10-2014
Nguyen Gia Uyen (BP65)

Nhận tin,

Cụ Bà Nguyễn Xĩ Nội
nhủ danh Hùynh thị Út
Đã mệnh chung ngày 22 tháng 10 năm 2014 tại Houston, Texas, hưởng thọ 94 tuổi.

Cụ là Thân Mẫu của các bạn Nguyễn thị Hồng (BP67), Nguyễn thị Liên (BP69), Nguyễn thị Phương (BP72), Nguyễn thị Tiên (BP72), Nguyễn Xĩ Hùng (BP73), Nguyễn Xĩ Dũng (BP73), Nguyễn Xĩ Phước (BP), Nguyễn Huỳnh Nga (BP) và là Nhạc Mẫu của Nguyễn Huy Tân (BP63).

Thay mặt BP65, xin chân thành gởi lời phân ưu cùng tang quyến,
Cũng là nén hương tiễn Cụ về chốn Thanh Tịnh.

* Cáo Phó của tang gia


28-6-2014
Ho thi Minh Tam (BP71)

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Bà Võ thị Yến
Thân mẫu của các bạn Hồ thị Thanh Thủy (BP71), Hồ Minh Đức (BP71), Hồ thị Kiều Lan (NH),
đã tạ thế tại Miami, Florida, hưởng thọ 82 tuổi.
Tang lễ được cử hành ngày 27-6-2014.

Xin thành thật chia buồn cùng Thanh Thủy, Minh Đức, Kiều Lan và gia quyến. Nguyện cầu huơng linh Bác sớm tiêu diêu về miền Tịnh Độ.
Tình thân,
MT

Phân Ưu của các bạn cựu học sinh TTGD Nguyễn Hiền


7-3-2014
Don Ho (BP73)

Được tin buồn,

Cụ ông Nguyễn Ngọc Khôi (nguyên Đại Tá Thị Trưởng Đà Nẵng)
vừa từ trần ngày 04 tháng 03, 2014 tại Fountain Valley, hưởng thọ 88 tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng các bạn cùng trường :
Nguyễn Thiện Mỹ (BP74), Nguyễn Việt Hoa (BP75), Nguyễn Việt Hương (NH77), Nguyễn Lâm Kim Oanh (NH78), Nguyễn Kim Yến (NH80), Nguyễn Thanh Loan (NH), Nguyễn Ngọc Khương (NH)

Cầu xin linh hồn ông Thomas Nguyễn Ngọc Khôi sớm siêu thoát về nơi đất Chúa.


13-2-2014
Don Ho (BP73)

Được tin buồn,

Cụ ông Hoàng Ngọc Hiền
thân phụ các bạn Hoàng Hy-Lan (BP75) – Hoàng Thiên Trang (NH77) – Hoàng Ngọc Trung (NH79) – Hoàng Ngọc Thủy Tiên (NH81)
vừa từ trần ngày 02/02/2014 tại San José, hưởng thọ 88 tuổi

Chúng tôi thành thật xin chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện linh hồn Cụ ông Phero sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Chương trình tang lễ


4-2-2013
Tran Thien Tu, Le Duc Tam / BP70

Xin báo tin cùng các Bạn,

Cụ Ông Võ Phước
thân phụ của các bạn Võ thị Hồng Vân (BP70), Võ thị Hồng Hoa (BP70), Võ Châu Nam (BP73), Võ Châu Quang (BP76)
đã từ trần ngày 2-2-2014 tại VN, hưởng thọ 85 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng các bạn Vân, Hoa, Nam, Quang và tang quyến.
Nguyện cầu huơng linh Cụ Ông sớm tiêu diêu về miền tịnh độ.
TTT – LDT

Chương trình tang lễ


25-1-2014
Tran Ngoc Kha (BP71)

Xin báo tin cùng các bạn,

Cụ Bà Vũ văn Tích
thân mẫu của Vũ Hồng An (BP71)
vừa qua đời ngày 23/1/2014 tại Oklahoma City (Oklahoma, USA, hưởng thọ 92 tuổi.

Khả sẽ đến Oklahoma city tối thứ ba, 28/1/14 với lời chia buồn cùng vòng hoa của BP71 và của vài bạn các promos khác (BP & Nguyễn Hiền).
Thân mến,
TNK

Cáo Phó của gia đình An và chương trình tang lễ.


21-1-2014
Nguyen Gia Uyen (BP65)

Kính thưa các Anh Chị, các Bạn,
Chúng tôi nhận tin,

Anh Francis Nguyễn Hòang Châu, Bác Sỹ Y Khoa
Phu quân của BP Nguyễn Khoa Diệu-Phương (BP71),
đã yên bình rời bỏ cuộc sống ở tuổi 65, chiều ngày 1/18/2014 tại Nam California.

Xin cùng góp lời cầu nguyện linh hồn anh Châu sớm về chốn Yên Bình

Lịch trình Tang Lễ
.


20-6-2013
Ho thi Minh Tâm (BP71)

Xin báo tin cùng các Bạn, thân phụ của bạn Trần Ngoc Khả (BP71),

Cụ Ông Trần Ngọc Mân
đã tạ thế tại Đà Nẵng ngày 20-6-2013 (nhằm ngày 13 tháng 5 năm Quý Tỵ), huởng thọ 86 tuổi.
Tang lễ bắt đầu từ ngày 21-6.
Di quan : 14g ngày 24-6 đến nghĩa trang Hòa Sơn.

Xin thành thật chia buồn cùng Khả và gia quyến. Cầu xin huơng hồn Cụ Ông sớm tiêu diêu về miền Tịnh độ.
Thân mến,
MT


26-5-2013
Don Ho (BP73)

Đựơc tin Bác Lê Công Nguyên
Thân phụ của các cựu học sinh : Lê Trọng Nghĩa BP63, Lê Kim Chi BP70, Lê Thúy Nga BP71, Lê Tường Vi BP72, Lê Quỳnh Giao BP73, Lê Thùy Dương NTH
vừa tạ thế ngày 24 Tháng Năm, 2013 tại Bắc California, USA, hưởng thọ 93 Tuổi

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng các Bạn và toàn thể gia đình tang quyến.
Xin nguyện cầu linh hồn Bác sớm siêu thóat về miền Cực Lạc Phật độ.


29-4-2013
Cao Huu Hai (BP72)

Xin báo tin cùng các Anh, Chị và các Bạn,

Cụ Bà Đồng Sỹ Tụng
Thân mẫu của các Bạn Đồng Sỹ Chuyên (BP73), Đồng thị Bích Thủy (BP72), Đồng thị Bích Ngọc (BP75), Đồng thị Bích Vân (NH77), Đồng thị Bích Châu (NH79)
đã tạ thế ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại Huntington Beach, California, huởng thọ 83 tuổi

Thay mặt các bạn BP72, xin thành thật chia buồn cùng Thủy, Chuyên, Ngọc và gia đình.
Xin nguyện cầu hương linh Bác sớm yên nghỉ miền vĩnh hằng.
Thân mến,
Hải


22-1-2013
Nguyen van Phuoc An (BP60)
Gui : BP68

Xin báo tin với các Bạn,
anh Trần Ngọc Tòan (cựu PCT-DNG),
anh của Trần Ngọc Viên (BP68), đã qua đời tại Montreal ngày 20-1-2013.

Jacques Rochel(BP68)
Je me joins a tous nos amis pour offrir a Vien et sa famille toutes mes condoleances. Je ne savais pas que anh Toan etait si bon joueur de golf. Mes felicitations egalement quoique bien trop tard.
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/jpg/Time_Tran_Ngoc_Toan.jpg
Amicalement.
Jacques


3-1-2013
Nguyen Gia Uyen (BP65)

Xin thông báo cùng các Anh Chị, các Bạn :

Cụ Vĩnh Cơ
đã mãn phần sáng ngày 1/1/2013, tại Fountain Valley (Nam California), huởngthọ 96 tuổi.
Cụ là thân phụ cuả Công Huyền Tôn Nữ Như Đường (BP60), Bảo Huởng (BP63), Công Huyền Tôn Nữ Như Quỳ (BP64), Công Huyền Tôn Nữ Như Đệ (BP68), Công Huyền Tôn Nữ Như Liên (BP68), Bảo Quả (BP71), Bảo Gia (BP73), Công Huyền Tôn Nữ Như Hạnh (BP74), Công Huyền Tôn Nữ Như Hoa (NH77), Công Huyền Tôn Nữ Như Hòe (NH78), Công Huyền Tôn Nữ Nguyên Huơng (LQD)

Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh Cụ sớm siêu thoát chốn Thanh Tịnh.

CÁO PHÓ thay thế thiệp tang

Dao thi Ngoc Trang (BP61)
Xin chuyển đến các Bạn lời cảm tạ của gia đình Cụ Vĩnh Cơ.
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/pdf/Cam_Ta_1328_1-2_page_1_.pdf


1-12-2012
Don Ho (BP73)

Được tin buồn Ông TÔN THẤT TÙNG, pháp danh Tam Hoa Hiếu
Thân phụ của Tôn Thất Tuấn BP76, Tôn Nữ Thủy Tiên BP78,
vừa tạ thế ngày 25 tháng 11 tại Fountain Valley, California, hưởng thọ 86 tuổi

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng các bạn và cầu xin linh hồn Bác sớm phiêu diêu nơi cõi Vĩnh Hằng.
.


19-8-2012
Ton nu Nhu Hanh (BP74)
Gui : BP74

Nhận được tin buồn, mẹ của bạn Nguyễn Khoa Diệu Lý,

Cụ Bà Lương thị Đào
đã qua đời hôm 14-8-2012, huởng thọ 85 tuổi.
Linh cữu sẽ được quàng tại Oak Hill Memorial Park ở San Jose
Giờ thăm viếng :
Thứ Ba 21 thang 8 từ 1 giờ đến 8 giờ tối.
Thứ Tư 22 tháng 8 từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng.
Lễ hỏa táng sẽ được cử hành sau đó và tro cốt sẽ được lưu giữ tại chùa Liễu Quán SJ.
H. sẽ đặt vòng hoa cho lớp mình.
Thân mến.
nh
.


1-8-2012
Vinh Nhieu (BP60)

Thân gửi Anh Chị Trương Hữu Lượng và quý quyến,

Qua thông báo tin buồn của nhóm Thân-hữu Providence và quý bạn đồng lớp Collège Francais de Tourane, được biết thân phụ của Anh Trương Hữu Lượng,

Cụ Trương Hữu Diệp
vừa qua đời tại Montreal Est, Canada, huởng thọ 103 tuổi.
Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Lượng và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ sớm về hưởng nơi cõi phúc.
Thành kính phân ưu.
Fransis Vĩnh và gia đình
.


16-7-2012
Amicale BPDN

Chúng tôi đau buồn báo tin :

Cụ Bà góa phụ Nguyễn Cư, nhũ danh Lê thị Yến
quê quán Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam
đã từ trần ngày 14-7-2012, nhằm ngày 26 tháng 5 năm Nhâm Thìn, huởng thọ 87 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày 18-7-2012 tại Xoáy Trâu, Hà Lam, Quảng Nam.

Cô Lê thị Yến, góa phụ của Thầy Nguyễn Cư, nguyên học sinh Đồng Khánh, cựu giáo viên Pháp văn trường nữ Trung Học Hồng Đức, là thân mẫu của các bạn Nguyễn Ngọc Trân (BP72), Nguyễn Minh Trân (NH-PCT78), Nguyễn Quý Trân (NH-PCT82).

Amicale BPDN xin thành thật chia buồn cùng các bạn Ngọc Trân, Minh Trân, Quý Trân và xin nguyện cầu huơng hồn Cô sớm tiêu diêu về miền vĩnh cữu cùng Thầy.

ABPDN

Cựu học sinh Blaise Pascal – Nguyễn Hiền phúng viếng
.


21-5-2012
Ho van Hien (BP65)

Được tin buồn,

Bác sĩ Trần Tiến Hiền,
Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần Thanh thiếu nhi (pediatric psychiatry),
Bào đệ của chị Trần thị Như Hảo (BP63) và anh Trần Tiến Vinh,
Vừa từ trần tại nhà riêng ở Great Falls, Virginia, ngày 19 tháng 5, 2012 lúc 4 giờ sáng.
Xin thành thật chia buồn cùng chị Như Hảo và anh Trần Tiến Vinh.

Quý vị thân hữu có thể viếng ở National Memorial Park (funeral home), 7482 Lee Highway, Falls Church Virginia Ngày thứ Hai 21 tháng 5 từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối.
http://obits.dignitymemorial.com/dignity-memorial/obituary.aspx ?n=Hien-Tran&lc=4927&pid=157729916&mid=5109899&locale=en_US

Hồ Văn Hiền, Great falls, Virginia


21-4-2012
Amicale BPDN

Được tin thân mẫu của Cô Bùi thị Mai (GS Sciences Naturelles),

Cụ Bà Bùi Quang Khánh, nhũ danh : Lê Thị Nguon, pháp danh : Ngọc Cửu
đã từ trần ngày 19-4-2012 tại Vallauris, hưởng thọ 98 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng chị Mai và gia quyến. Xin nguyện cầu hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu về cõi niết bàn.

ABPDN


30-3-2012
Ho thi Minh Tam (BP71)

Được tin thân mẫu anh Đoàn Kim Phước (BP60),

Cụ Bà Đoàn Văn Bân
khuê danh : Nguyễn Thị Bích-Đào, pháp danh : Diệu Hương
vừa qua đời ngày 30 tháng 3 năm 2012 tại Virginia, hưởng thọ 92 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng anh Phước va gia quyến. Xin nguyện cầu hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu về miền Tịnh độ.
Thân mến,
MT

Au thi Minh Nguyet (BP62)
Nghe tin thân mẫu anh Đoàn Kim Phước vừa tạ thế, MN xin chia buồn cùng anh Phước. Dù lớn tuổi, mất Mẹ vẫn là mồ côi.
Xin thắp hương cầu nguyện cho Bác được thảnh thơi bên bờ bên kia.
Thân mến,
Âu thị Minh Nguyệt và Vũ hữu Quang


7-2-2012
Nguyen Gia Uyen (BP65)

Nhận tin,
Anh PHẠM VƯƠNG THỤC
Phu quân của Trịnh Quỳnh Trâm BP69
Vừa gĩa từ trần gian, người thân và vợ, con, cháu.

Bạn bè BP vùng Nam California xin chân tình chia buồn cùng Trâm và các cháu, xin được góp lời cầu nguyện linh hồn anh Thục sớm về nơi An Nghĩ Ngàn Đời.
Cũng xin chia buồn cùng những BP thân yêu của Trâm :
Trịnh Bảo Cầm – Cao Ngươn Kiệt
Trịnh Thiếu Mai

Tang Lễ sẽ được tổ chức tại Thánh Đừơng La-Vang 288 S. Harbor BLVD, Santa Ana, Ca 9270


Nguyen van Phuoc An (BP60)

Xin chia buồn cùng Trâm.

Cuối Trời Thênh Thang
(Thay vòng hoa tiếc thương Phạm Vương Thục)
Phạm Tín An Ninh

“Vùng trời nào đó anh đã bay qua
Chỉ còn lại đây những thoáng bao la
……………………………
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường…cuối trời thênh thang” …
TCS


5-1-2012
Hua Tat Thanh (BP67) & Hua Lac Thanh (BP68)

Chères amies et chers amis BP,

Nous avons reçu, dans ces derniers jours, des mails venant de vous, lors du décès de notre frère aîné Hua Dat Thanh (BP65).

Avec notre plus profonde gratitude, nous aimerions vous remercier de nous avoir fait parvenir vos expressions de condoléances. Nous trouvons du réconfort dans l’idée que ces expressions prouvent que la sincérité et la gentillesse de notre frère ont touché beaucoup de gens, que ce soit ses camarades d’école ou ses amis.

Nous aimerions aussi exprimer notre appréciation à vous tous, chères amies et chers amis de l’Amicale Blaise Pascal Da Nang, pour votre généreux soutien en ce moment difficile pour la famille de notre frère et pour nous.

Sincèrement,
Hua Tat Thanh (BP 67)
Hua Lac Thanh (BP 68)

Catégories
Rencontres

Houston 2017

Réunion des BP72 et amis chez Nguyen Xuan Dung et Bich Lien, à la veille du mariage de leur fille Deanne avec Stephen Wilcox.
Mots de bienvenue de Nguyen Xuan Dung
.


The LadiesThe GentlemenVui mừng gặp Bác Huệ, cựu GS trường Thánh Tâm, một người của Đà Nẵng xưa…Nhơn Trần (Mme Trần văn Lợi BP72), ex-Miss Phan Châu Trinh et ex-Chef Cook de la Nasa, entourée de sous-chefs de la soiréeCô Tiên, Tâm, Hà et Hoàng Sa

Photos de la mini-réunion BP71-72 à Houston

https://www.flickr.com/photos/tyh_fotoshoot/sets/72157687562130464/

https://www.flickr.com/gp/tyh_fotoshoot/343kCo 

Deanne Nguyen and Stephen Wilcox’s wedding

Catégories
Rencontres

Montreal, Aout 2017-

De gauche à droite : Truong Cong Minh BP66, Co Bach Thai Ha, Roger Renucci, Truong Huu Luong BP60, Ngo Bao Tin BP70, Minh Tam BP71, Vu thi Nhung, Diep The Doc BP70, Le Duc Tam BP70

Tranh nhau trả tiền, tội chưa!Mừng gặp lại Cô!

Les 3 mousquetaires BP de Montreal

Merci et a bientot!

Catégories
Rencontres

BOON Juillet 2017-

Réunion des pascaliens de Da Nang au Café Boon. Le Café est géré par Huỳnh thị Như Nguyệt et Trần thị Thêm, deux étudiantes de Dai Hoc Kinh Te.
Ce projet est soutenu par Dong Hanh et financé par l’Amicale BPDN, dans le but de servir de la nourriture saine et bon marché aux étudiants. Les pascaliens présents : Vĩnh Khoa(BP68), Lê thị Nhân Hạnh(BP70), Lê Hiệp Tuyển(BP70), Định Vy Cư(BP70), Đinh thị Bích(BP71), Hồ thị Minh Tâm(BP71), Tống Văn Thụy(BP71), Trương Chí Luận(BP72), Vĩnh Khánh(BP76)


BOON – 43 Pasteur Da Nang
ouvert tous les jours, de 17h30 a 22h30

Boon et la jeune entrepreneure

Vĩnh Khoa BP68 – Vĩnh Khánh NH76

Huỳnh thị Như Nguyệt et Trần thị Thêm, les deux responsables du Café

Catégories
Rencontres

Da Nang Tet 2017-

Tết Đinh Dậu à Da Nang, en compagnie des amis et de la famille.

Sont présents : Nguyễn thị Lương Nhụy(BP59), Trần thị Lệ Tuyết(BP69), Lê thị Nhân Hạnh(BP70), Định Vy Cư(BP70), Trần thị Như Mai(BP71), Đinh thị Bích(BP71), Hồ thị Minh Tâm(BP71), Tống văn Thụy(BP71), Trương Chí Luận (BP72), Ngô thị Hồng Huệ (NH77) .


Tokyo BBQ – Mồng 2 Tết Đinh Dậu (29 Jan 2017)Tống văn Thụy (BP71) en plein travail…

Lê thị Nhân Hạnh (BP70) aussi…

… et ceux qui se laissent servir

Trần thị Lệ Tuyết (BP69) – Định Vy Cư (BP70)

Fondue aux deux saveurs

Nguyễn thị Lương Nhụy (BP59)

Trương Chí Luận (BP72) et son fils Bảo

Bon appetit!

Mến chúc các Bạn một năm Đinh Dậu Mọi Sự Như Ý

Catégories
Rencontres

San Jose, Septembre 2016-

Accueil de leurs deux professeurs, Hứa Lạc Thành BP68 et Tống văn Thụy BP71, par les anciennes élèves du lycée Hồng Đức – DNG, avant leur Grande Reunion à San Jose, Septembre 2016 .


Un accueil digne des descendantes de Hai Bà Trưng!Thầy Thụy và các em tay bắt mặt mừng, vui quá hỉ!.

_-_ °°° _-_


Thầy Thành viếng học trò cũ trước Đại Hội Hồng Đức 2016 tại San Jose
TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC HỒNG-ĐỨC ĐÀ-NẴNG
http://nutrunghocdn.com/Truong_Xua/Tieu_Su_Truong/Tieu_Su_Truong.html

Catégories
Rencontres

Meudon – Juillet 2016-

Reunion chez Thierry et Nhu Mai Paturle, avec la participation de Huynh Do Thuy Mai, Phan Tan Hao, Claude Carrobourg, Nguyen thi Luong Nhuy, Claude et Huguette Poignard, Nguyen Bui Nhan et Ai Chi (Australie), MT, Roger et les amis.


Les Tourelles par un apres-midi d’ete nuageux…

Du haut des Chambres Hautes, deux “ingenieuses des travaux finis” prodiguent des conseils pour dresser la table…

… que Thierry et Claude executent avec brio!

Les convives et les approvisionnements arrivent…

Où met-on le tiramisu?

Causerie et cerises en attendant le repas

Les banh beo et les banh bot loc partent à la vitesse grand V!

Le repas continue dans la convivialite avec une multitude de plats et de desserts…

… jusqu’à la tombée de la nuit.

Merci à Mai et Thierry Paturle pour ce moment partagé

Merci à Nguyen Bui Nhan pour ce reportage-photos

Catégories
Rencontres

Paris, Juillet 2016-

Sortie BP pour tester un nouveau restaurant, nommé “Gạo”.
Sont venus : Cô Bùi thị Lý, Mme Tuyết Trihoreau, Thierry Paturle (NH), Nguyen thi Luong Nhuy (BP60), Nguyen thi Nhu Lai (BP63), Le Thach Truc (BP63), Chung Cao Thang (BP62), Hien Maziere (BP64), Tran thi Nhu Mai (BP71), Minh Tam (BP71), Huynh Do Thuy Mai, Phan Than Hao (BP74), Nguyen Bui Nhan (BP74) et Ai Chi, Nguyen Huu Hong Vu (BP74) et Kim Cuc ainsi que quelques membres de leurs familles.


Les premiers arrivants (cad ceux qui ne se perdent pas en route… !)

Cô Lý fait l’objet de toutes les attentions …Confession d’une ancienne élève…Cô ăn chi con lấy cho…

Anchi dayta ?
(Hao pratique son japonais)Ah, du chè chuối comme à la maison!

On a bien mangé, maintenant on va causer 🙂Thạch Trúc et Như Lai du Collège Francais de Tourane

Hong Vu montre l’art de transformer un petit studio en un studio “grande classe”, confort deluxe

. Apres “Gạo”, on ira un jour tester “Bún” ou “Phở” ?

Ái Chi et chị Thạch Trúc sont prêtes pour une autre sortie culinaire …

Catégories
BP Paris 2017

Dans le jardinA l’amitié!

… et à notre santé

! L’installation du plat principalM.Mme René SAZERAT

Như Mai, Thúy Mai, Minh Tâm, Claude, Vĩnh Nhẫn, Tấn Hảo

Như Lai, Cao Thắng

Claude, Thierry

Merci à Nhu Mai et Thierry pour leur chaleureuse hospitalité!

Catégories
Perles

Cuvée Bac 2007

Geographie

. Le Mont Blanc est a 4 807 metres au dessus du niveau de la mer, sauf quand la mer monte.
Ile de France est une grande ile au milieu de la Seine.
•La Terre serait recouverte de glace s’il n’y avait pas les volcans pour la chauffer de l’interieur.
•Autrefois, la Belgique s’appelait le Congo beige.
II est triste de penser que le pôle Nord et le pole Sud ne se rencontreront jamais.

Histoire

•Quand on I’a brulée [ndlr : Jeanne d’Arc], les gens ont senti une odeur de saintete.
• Les pauvres s’appelaient sans-culottes car ils n’avaient pas les moyens de s’acheter un slip.
. Pour arreter les Allemands, les Francais avaient construit le mur de Berlin.
• C’est Bob Dylan qui a remplace Kennedy a la presidence.
• Quand it y a des problemes dans le monde, I’ONU envoie des casquettes bleues.

Musique

• II y a deux musiciens qui s’appellent Bach : Jean-Sebastien et Jean-Offen.
• Quand on studie la musique chez soi, on fait de la musique au logis.
• Comme son nom I’indique, le blues a ete inventes par les noirs.
• Le principe de la musique est de faire des notes avec des bruits de sons.
• La music-hallologie, cest la science qui etudie le music-hall.

Culture

• Parini les Sept Merveilles du monde figurent les jardins suspendus des Batignolles.
• Le chef de file du surrealisme est Salvador Dalida.
• Picasso a representes les Demoiselles Avignon sous forme de cubes. C’est sa pesriode cubaine.
• L’eleve preferes de Rodin etait Isabelle Adjani.
• Les plus grands auteurs de I’epoque classique sont Corneille, Racine et Molaire. • Les plus celebres comedies de Molare sont “Le medecin maigres Louis” et les “Fous Rires de Scapin”
• La meilleure piece de Moliere est “L’Ami Zantrope”.
• L’auteur des “Fourbis” est Escarpin.

Politique

• Les centristes sont surtout representes par Francois Beyrouth.
• Bertrand Delanoe est le president de la Republique de Paris.
• Les hommes politiques financent leurs campagnes avec des depots de vin.
• Beaucoup d’hommes politiques ont fait I’ENA, I’Ecole nationale de I’admiration.

• En France, it est interdit d’arreter quelqu’un en son absence.
• Quand la chasse est fermee, it est strictement interdit de I’ouvrir.
• Dans notre society, le premier motif de I’alcoolisme est la boisson.
• Dans les villes, le probleme de la securite est surtout un probleme d’insecurite.

16 Le Trait d’Union – novembre 2007

Philo

• Socrate a ete contraint de se suicider lui-meme.
• A la lecture de Freud, chacun peut reconnaitre Sally Bido.
• Les principaux philosophes d’aujourd’hui sont BHV et Justine Levy.
• Le fonctionnement de la memoire est illustre par episode de la madeleine de Sartre.

Mathematiques

• Une racine carre, en fait, nest pas vraiment une racine et nest pas de forme carre.
• On mesure les longueurs avec trois unites : le mette, le centimette, et le millimette.
• Un cercle est une figure en forme de rond-point.
• Une representation en trois dimensions, c’est quand on a la Iongueur, la largeur et la grandeur.

Biologie

• L’acte d’avaler s’appelle I’engloutition.
• Les deux intestins sont le gros colomb et I’instestin grec.
• Le regime alimentaire se compose des glucides, des protides et des livides.
• On dit que la langue est un organe degustatif.
• La faucille et le marteau sont des organes internes de I’oreille.

Physique

• Un ion a charge negative est un onion.
• Un corps plonge dans I’eau est soumis a la poussee de Chimene.
• La physique a ete decouverte par hasard dans I’antiquite par Larry Stote.
• La Ioi de la pesanteur montre que c’est toujours le plus gros qui gagne toujours.

Chimie

• II y a deux sortes de gaz : le gaz nature) et le gaz surnaturel.
• Quand le chiore est entierement dissous dans I’eau, on dit qu’il y a dix solutions.
• Le mercure est un liquide qui a la particularite d’etre solide.
• Pour congeler un corps, it faut le faire bouillir en remplacant la chaleur par du froid.

17 Le Trait d’Union – novembre 2007