Catégories
Rencontres

Da Nang Tet 2017-

Tết Đinh Dậu à Da Nang, en compagnie des amis et de la famille.

Sont présents : Nguyễn thị Lương Nhụy(BP59), Trần thị Lệ Tuyết(BP69), Lê thị Nhân Hạnh(BP70), Định Vy Cư(BP70), Trần thị Như Mai(BP71), Đinh thị Bích(BP71), Hồ thị Minh Tâm(BP71), Tống văn Thụy(BP71), Trương Chí Luận (BP72), Ngô thị Hồng Huệ (NH77) .


Tokyo BBQ – Mồng 2 Tết Đinh Dậu (29 Jan 2017)Tống văn Thụy (BP71) en plein travail…

Lê thị Nhân Hạnh (BP70) aussi…

… et ceux qui se laissent servir

Trần thị Lệ Tuyết (BP69) – Định Vy Cư (BP70)

Fondue aux deux saveurs

Nguyễn thị Lương Nhụy (BP59)

Trương Chí Luận (BP72) et son fils Bảo

Bon appetit!

Mến chúc các Bạn một năm Đinh Dậu Mọi Sự Như Ý