Catégories
Rencontres

San Jose, Septembre 2016-

Accueil de leurs deux professeurs, Hứa Lạc Thành BP68 et Tống văn Thụy BP71, par les anciennes élèves du lycée Hồng Đức – DNG, avant leur Grande Reunion à San Jose, Septembre 2016 .


Un accueil digne des descendantes de Hai Bà Trưng!Thầy Thụy và các em tay bắt mặt mừng, vui quá hỉ!.

_-_ °°° _-_


Thầy Thành viếng học trò cũ trước Đại Hội Hồng Đức 2016 tại San Jose
TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC HỒNG-ĐỨC ĐÀ-NẴNG
http://nutrunghocdn.com/Truong_Xua/Tieu_Su_Truong/Tieu_Su_Truong.html