Catégories
Rencontres

Newport Beach (L.A.) & Dania Beach (FLA) – Feb 2007-

Au thi Minh Nguyet (BP62) en Californie…
(BP59, BP60, BP61, BP62, BP64, B65, BP69)

Acte I : Chez Duong Thien Dong & Tran thi Nhu Hao

Fernande Dao Ngoc Thuy (BP64), Huynh thi Bich Dao (BP60), Tran thi Nhu Hao (BP61), Au thi Minh Nguyet (BP62)

Duong Thien Dong (BP59)

“MMme Bich Dao” & Fernande

“MMme Minh Nguyet” & …


Acte II : Miam Miam au resto

Nguyen Gia Uyen (BP65), Minh Nguyet, Trinh Thieu Mai (BP69)
Acte III : Digestion …
-°-°-°-

De ket thuc chuyen di lang thang trong 2 thang cua MN, xin gui den cac ban vai cai hinh BP o xu Dania Beach FLA (Trinh Bao Cam va Cao Nguon Kiet)

Cao Nguong Kiet (BP61)

Trinh Bao Cam (BP64) & Fernande DNT (BP64)

Fernande Dao Ngoc Thuy, Au thi Minh Nguyet, Trinh Bao Cam & Cao Nguon Kiet