Catégories
Rencontres

Newport Beach (L.A.) & Dania Beach (FLA) – Feb 2007-

Au thi Minh Nguyet (BP62) en Californie…
(BP59, BP60, BP61, BP62, BP64, B65, BP69)

Acte I : Chez Duong Thien Dong & Tran thi Nhu Hao

Fernande Dao Ngoc Thuy (BP64), Huynh thi Bich Dao (BP60), Tran thi Nhu Hao (BP61), Au thi Minh Nguyet (BP62)

Duong Thien Dong (BP59)

« MMme Bich Dao » & Fernande

« MMme Minh Nguyet » & …


Acte II : Miam Miam au resto

Nguyen Gia Uyen (BP65), Minh Nguyet, Trinh Theu Mai (BP69)
Acte III : Digestion …
-°-°-°-

De ket thuc chuyen di lang thang trong 2 thang cua MN, xin gui den cac ban vai cai hinh BP o xu Dania Beach FLA (Trinh Bao Cam va Cao Nguon Kiet)

Cao Nguong Kiet (BP61)

Trinh Bao Cam (BP64) & Fernande DNT (BP64)

Fernande Dao Ngoc Thuy, Au thi Minh Nguyet, Trinh Bao Cam & Cao Nguon Kiet