Catégories
Bourses d’études ABPDN à Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật (Université d’enseignement Technique)

Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Xây Dựng và Phát Triển (1962- 2022)

.

NL HH DHSPKT 2
NL HH DHSPKT 3
NL HH DHSPKT
Đoàn thị Ngọc Lan (BP72) và Ngô thị Hồng Huệ (NH77), đại diện ABPDN, tham dự Lễ Kỷ Niệm 60 năm thành lập và phát triển của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Đà Nẵng (1962- 2022)

.

ĐẾN TRƯỜNG NHỜ HỌC BỔNG
https://giaoducthoidai.vn/den-truong-nho-hoc-bong-post598555.html

.