Catégories
Rencontres

Montreal – Avril 2008-

BP MONTREAL TÂN-NIÊN 2008 VÀ CHÀO ĐÓN VỢ CHỒNG QUANG & NGUYỆT(BP62) .


Tại nhà Hoàng Tâm Hạnh (BP66)

Trương Huỳnh Đào (BP76), Cô Bạch Thái Hà, Mme Trương Công Minh

Trương Hưũ Lượng (BP60), Vợ chồng Trân Nguyên Huỳnh (BP66), M. Tri (Hoàng Thiếu Quân BP70) M. Định (Trương H Đào BP76), Trương Công Phúc (BP66), Trương Công Minh (BP66), M. Ái (Kim-Sa BP66) đang nói chuyện tiếu-lâm?

…Ngô Bảo Tín (BP70) vẫn suy-tư chuyện làm ăn, vì mới lên chức TGD một công-ty lớn.

Tâm-Hạnh (BP66), Minh-Nguyệt (BP62), Từ thị Ngọc Nữ (BP62).
Đứng: Trương Hưũ Lượng (BP60), Vũ Hữu Quang (Minh Nguyệt), Trần Đức Hoàng (Tâm-Hanh), Phạm Huy Thịnh(Ngọc Nữ)

Vợ chồng Quang Nguyệt tình-tứ giữa buổi họp mặt, trước mặt Tâm-Hạnh BP 66, Mme Khiêm (bạn Tâm-Hạnh) Từ Thị Ngọc Nữ BP62 và Mme Trương Hưũ Lượng


Tại nhà Trương Hữu Lượng (BP60)

Tại nhà Trương Hưũ Lượng (BP60): Âu Thi Minh-Nguyệt (BP62), Từ thị Ngọc Nữ (BP62), Hoàng Tâm-Hạnh (BP66), Mme Trương Hưũ Lượng

BP60 Trương hưũ Lượng, BP66 Hoàng Tâm-Hạnh, BP62 Âu thi Minh-Nguyệt, BP62 Từ thi Ngọc-Nữ