Catégories
Rencontres

Houston – Nov 2007-

Fernande Dao Ngoc Thuy (BP64). Thang 11 vua roi vo chong Fernande di Houston tham ban be. Duoc may man gap lai Chi LUU va chong la Anh PHO. Chi LUU hoi truoc hoc College Francais de Tourane cung lop voi Chi Marie Florence, Nhu Hao v.v. va o internat cung voi may Chi MN, TT and others.

Chi Lưu, anh Phổ, Fernande & friends Sau do lai duoc di an dim-sum xam o nha hang Kim Son cung voi vo chong NGUYEN HUY TAN va LIEN, LE QUI PHUOC, anh em TRUONG CHAN QUOC, TRUONG CHAN KIET rat la vui.Đứng : Nguyễn Thi Liên (BP69), Fernande, Lâm Vui, Trương Chấn Quốc (BP62), Trương Chấn Kiệt (BP64)
Ngồi : Nguyễn Huy Tân, Hồ Hiệp, Lê Quý Phước (BP62)Fernande goi den cac Anh Chi em BP hinh anh cua anh em BP Houston.