Catégories
Rencontres

Da Nang, Fevrier 2016

Tet 2016 a Da Nang, au nouveau Cafe VINK.
Sont presents : Dinh thi Bich (BP71), Doan thi Ngoc Lan (BP72), Minh Tam (BP71), Nguyen thi Niem (BP70), Le thi Nhan Hanh (BP70), Nguyen thi Tuyet (BP69), Nguyen thi Luong Huyen (BP69), Ngo Hong Hue (NH77), Truong Ngoc Lân (BP70), Nguyen van Nuoi (BP67), Truong Chi Luan (BP72), Vinh Khanh (BP76), Vinh (BP76), Le Vu (CDCN) et les membres apparentes.

.

La table des dames en rouge
Ăn Tết dzui quá !
Mầm non của Cao Đẳng Công Nghệ
Thụy BP71, Lân BP70, Nuôi BP67 et Luận BP72
Lân, Nuôi, Luận, Tuyết, Lương Huyên
Vĩnh, Khánh, Bích, Lan, Huệ
Chụp cho kỹ nghe !
Nâng ly mừng Xuân và chúc mọi người mọi điều Như Ý !
Bonne Annee Bính Thân 2016 !