Catégories
Bourses d’études DONG HANH - ABPDN

2015 – 2016

30e distribution des boures de Dong Hanh – ABPDN à l’Universté d’Economie de Da Nang, le 10 Juin 2016

Buổi lễ có sự tham dự của cô Hồng Huệ và cô Ngọc Lan – đại diện đơn vị nhà tài trợ chính Hội Ái hữu Blaise Pascal Danang, bạn Hồng Duyên, thành viên của Đồng Hành tại Pháp và 21/26 bạn sinh viên được nhận học bổng kỳ này

.

Hồng Duyên – DH Paris 
 Ngọc Lan – ABPDN
Lê Duy – DHKT
Hồng Huệ (ABPDN), Hồng Duyên (Đồng Hành) et les boursiers

– _ – _ –

29e distribution des boures de Dong Hanh – ABPDN à la Faculté des Sciences et Technologies de Da Nang, le 26 Janvier 2016

.

Thầy Lê Phước Cường – Đại Học Bách Khoa
Les boursiers
SV Nguyễn Thanh Huyền-ĐH Bách Khoa 
 SV Võ thị Lam – ĐH Ngoại Ngữ
Remerciements du fond du coeur des 28 boursiers de la 29e distribution.