Catégories
Thơ

Vô danh


… ?

Răng mà cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni mới dị chưa tề
Sáng, trưa, chiều hai buổi đi về
Đưa với đón làm chi không biết!


Ôi đôi mắt chi mà tha thiết,
Đừng nhìn, làm ngượng bước tui đi
Lá thư tình ông gửi làm chi
Ba mạ biết, rầy la tui chết


Ông tán tỉnh làm chi không biết
Tui nhu ma, nhu quỷ dưới âm ty
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
Tui còn nhỏ, chuyện tình răng biết được.


Tội tui lắm, cách cho vài bước
Đừng đi gần, hai kẻ sóng đôi
Xa … xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vô lớp cả trường dị nghị.


Theo chi rứa, người răng không biết dị !
Thôi được rồi đưa lá thơ đây
Mai tan trường, đợi ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết.


Vô danh