Catégories
Thơ

Vì Dân

tặng huỳnh thục vy

và người dân Việt đang tìm tự do

.

.

vì dân trong nước đoạ đày

nên em thân hạc cánh gầy phong ba

rẽ đêm thắp lửa sơn hà

ba kỳ khởi nghĩa một nhà tình thương

.

tay không tâm nguyện phi thường

nối dòng tư tưởng đông phương mở hồn

luật thiêng nhân nghĩa vuông tròn

dân ta làm chủ rừng còn đất yêu

.

chí nhân đại nghĩa muôn chiều

lời văn khí tiết trăm điều thơm tho

công bằng pháp trị tự do

an toàn không chọn còn lo cho người

.

vì dân hay cả ý trời

diệu vy sóng gió một đời anh thư

bút nghiêm gạch bỏ nghịch thù

nay mai sáng toả xuân thu tuyệt vời

.

LƯU NGUYỄN ĐẠT

[LỜI CỦA CÁT, Việt Thức 2014]

Đăng lại nhân Ngày Tạ Ơn 23-11-2017“Bàn Tay Hy Vọng / Hand of Hope”
(đúc bằng ciment cốt sắt/béton armé, cao 9 ft, móng sâu 9 ft)
tác giả : Lưu Nguyễn Đạt
Camp Pendleton, San Clemente, California
July 4, 1975 .