Catégories
Thơ

Ông Đồ và Thơ họa

Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy Ông Đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.


Bao nhiêu người thuê viết
Tắm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét,
Như phượng múa rồng bay”!


Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu ?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu…


Ông Đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay.


Năm nay đào lại nở
Không thấy Ông Đồ xưa
Những người bao năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?


Vũ Đình Liên

***

Lưu Luyến
(Đáp hộ Ông Đồ)


Ngày xưa hoa đào nở
Ta không ngại tuổi già
Ngồi viết câu đối đỏ
Khi có người ghé qua.


Chữ đẹp vì hay viết
Người thương lại khen tài
Dọc ngang theo từng nét
Ta để tâm hồn bay.


Mỗi năm đường phố vắng
Người thuê chẳng thấy đâu
Bút chờ bên giấy thắm
Ta ngó dạ vương sầu.


Thánh hiền chữ còn đấy
Đạo lý tuyệt vời hay
Buồn thay như tờ giấy
Quốc hồn theo gió bay.


Ngày nay hoa đào nở
Không còn hình ảnh xưa
Hồn ta nơi phố cũ
Lưu luyến tự bao giờ!


Hồ Mộng Thiệp
Xuân Quý Hợi 1983