Catégories
Thơ

Mình Sẽ Tái Sinh

MÌNH SẼ TÁI SINH

Roby Facchinetti – Rinascerò, Rinascerai

(I’ll be reborn, you’ll be reborn)

.

mình sẽ tái sinh em ạ

không ở thiên đường năm qua

không ở chốn hẹn vinh hoa

không ở biệt giới xa lạ

.

mình sẽ tái sinh tại đây

sau cơn bão tố kinh hoàng

sau lời nguyền rủa phũ phàng

sau hạn vũ hán nát tan

.

mình sẽ tái sinh như thế

từng bước một vào đời

từng ngọn cỏ sinh đôi

từng dòng nước vãn hồi

mình sẽ tái sinh như mưa

rửa sạch hồn tạo hoá

rửa sạch cả bụi trời

rửa cả nỗi chơi vơi

mình sẽ tái sinh việt đạo

thành trăm mảnh thân thương

thành xót xa nhân nhượng

thành hạt cát lát đường

mình sẽ tái sinh khắp nơi

nhưng không buộc chân trời

nhưng không cuồng chia ngôi

nhưng không hẳn đổi đời

mình sẽ tái sinh thênh thang

ngàn ức đường tỷ lối

ngàn triệu nhạc nụ môi

ngàn vạn lời chờ đợi

mình sẽ tái sinh thành người

mà chả cần thành tiên

mà chỉ cần tiếp diễn

một thế giới nối liền

mình sẽ tái sinh em ạ

cùng tình nghĩa thăng hoa

Lưu Nguyễn Đạt
Fairfax, Virginia
premier avril 2020
(Poisson d’Amour)

.

.