Catégories
Thơ

Đình Thọ (BP69)

Hoa mai Forsithya
Cuối tháng ba hoa nở
Vàng tươi Forsithya
Khí trời âm ấm trở
Chồi xuân chơm chớm đâm .

Hoa cúc Pâquerettes
Li ti lốm đốm trắng
Chi chít trên cỏ xanh
Lè tè nhưng vẫn đứng
Dẫu chân ai vô tình
Hoa chẳng ngại gió đâu.

Làm vườn
Cuối tháng ba ra vườn cuốc đất
Forsithya nở vàng hoa
Lê táo đâm chồi non nỏn lá
Quên đi buốt giá những ngày qua .

Mùa Xuân
Mưa phùn tưới tẩm đất
Tốt tươi cây cỏ xanh
Vạn vật hồi sinh lại
Vui mừng Trời Đất Xuân .

Đình Thọ
Liege 30/03/2005