Catégories
Hương Quê

Muôn Đời Diễm Tuyệt

Bạn hỏi thăm tôi nơi viễn phương,
Chắc còn tha thiết nhớ Quê Hương,
Tiếc thương kỷ niệm thời sung mãn,
Thuở nắng thanh bình vạn nẻo vương?

Muôn đời diễm tuyệt bức tranh quê!
Nhớ cánh diều bay tận cuối đê,
Nhớ bóng cò đi bên ruộng lúa
Mục đồng thổi sáo cưỡi trâu về.

Nhớ con đường nhỏ lũy tre xanh,
Nhớ mấy hàng cau đón gió lành,
Nhớ chuyến đò ngang soi bóng nước,
Tiếng hò giã gạo dưới trăng thanh.

Quán nước làng mây nhớ thuở nào,
Chúng mình đối ẩm ngắm trăng sao.
Hương quê thơm ngát vần thơ họa,
Hồn ngỡ say men cốc rượu đào…

Ngày nay, kẻ ở lại người đi,
Man mác bên lòng hận biệt ly
Bạn rủi sa chân vòng khổ ải
Tôi còn lặn đặn kiếp tu mi.

Tôi sợ hoàng hôn, sợ bóng đêm,
Thời gian khêu gợi nhớ nhung thêm!
Quê hương, quyến thuộc thân bằng đã
Cách biệt muôn trùng mõi cánh chim!

Hồ Mộng Thiệp
(1920 – 1987)

.