Catégories
BP Paris 2007

Diner ZEN – 1

ZEN Garden, Samedi 26 Mai 2007

Jean-Claude Bressieux, “ZeBPfotospecialix”!

Nguyen Huu Hong Vu (BP74), Tran thi Huong (BP73), Cuc (Mme Vu),
Tran thi Nhu Mai (BP71)

Nhu Mai Paturle, Roger Renucci, Thierry Paturle

Table des BP66&67 :
Tran van Ky, Tran Ngoc Diep, Claude Carrobourg, Liliane, Laurent Tran,
Hoang Tam Hanh

Huynh Do Ba Dung (BP72) & Thuy Mai
Nguyen van Chuong (BP68) & Uyen San avec Quy Chau et Quy Ngoc

Vu Huu Quang (JJR), La Canh Hien (LFH), Jeanne Scott, Paul Giannetti (BP69), Bao Huong (BP63) Uyen San, Thuy Mai, Tam Hanh

Nhu Lai, Minh Nguyet, Tam Hanh

Minh Tam et Rose-bông-Huờng

Les sept trésors de la fleur de Lotus