Catégories
Par-ci, Par-là

Docs, Tài liệu …

18-3-2019

.

Notre histoire en 2 minutes…
http://www.youtube.com/watch ?v=MrqqD_Tsy4Q

Deuxième guerre mondiale
-  Débarquement du 6 juin 1944 – D-Day Normandy
(Taper F5 ou Entrée pour faire démarrer le PPs)
-  Cartes animées des mouvements de troupes pendant la 2e Guerre (WWII)

L’Indochine Coloniale :
-  Jean Decoux, le dernier Gouverneur Général de l’Indochine (1940-1945)
-  http://belleindochine.free.fr/sommaire.htm
-  Hàm Nghi, contexte et histoire
-  Enseignement, Concours des lettrés
……

.

Histoire de la photographie via les 50 meilleures photos de l’Histoire

Il était une fois dans l’Amérique des années 30
Lunch atop a Skyscraper – New York 1932 – Vertigineux !

.

&

.

Download ebook lịch sử dành cho Hướng Dẫn Viên du lịch
https://citytourdanang.com/download-ebook-lich-su.html

Bộ Sách Xưa
http://ndclnh-mytho-usa.org/Nha-Kho_Quan-Ven-Duong.htm

Di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn : Khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
http://vanthuluutru.com/index.php ?option=com_content&view=article&id=194&catid=98&Itemid=34

Hà Nội 1954 sau Hiệp định Genève chuẩn bị di cư vào Nam
-  http://bahaidao.wordpress.com/2011/10/11/ha-n%E1%BB%99i-1954-sau-hi%E1%BB%87p-d%E1%BB%8Bnh-geneve-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-di-c%C6%B0-vao-nam/
-  http://fbuis.multiply.com/journal/item/4/4

13,000 Bức Hình Xưa Của VN – Một Kho Tàng Văn Hoá Vô Giá.
http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/show/with/4514239546

Nguồn gốc chữ Nôm
http://newvietart.com/index4.645.html

Danh nhân xứ Quảng
http://www.xuquang.com/cms/index.php ?option=com_content&task=category§ionid=5&id=30&Itemid=30

Giai thoại về các nhân vật Nam Kỳ lục tỉnh
http://tuoitrevnnet.com.invisionzone.com/index.php ?showtopic=54496&mode=threaded&pid=457998

Việt Sử bằng tranh
http://www.vietlist.us/VietHistory/Index.htm

Tất cả những hình ảnh lịch sử xưa nhất của Việt Nam :
http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm

Tất cả các bộ Đại Việt Sử : (đẩy màn hình lên, nhìn bên cột trái)
http://perso.limsi.fr/dang/webvn/francec.htm

Gia phả dòng vua Nguyễn (Nguyễn Phước tộc) :
http://members.tripod.com/ Nguyen_Phuc_Toc/

Tất cả bản đồ xưa và nay của Vietnam, Indochine, Thai lan (Country, Regional, Historical Maps) :
http://www.lib.utexas.edu/maps/vietnam.html

Thư pháp Việt Nam :
http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm

Áo dài Việt Nam qua các thời đại –

Vài nét về lịch sử người Minh Hương và người Hoa ở Nam bộ
http://vietsciences.free.fr/lichsu/lichsunguoiminhhuong.htm

Chu Đậu, tuyệt đỉnh của đồ gốm cổ truyền VN
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php ?res=7272&rb=0202

Lịch Ta và lịch Tàu
http://www.danchimviet.com/php/modules.php ?name=News&file=print&sid=2165
Âm lịch Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
http://www.informatik.uni-leipzig.de/ duc/amlich/histcal.html
Computing the Vietnamese lunar calendar
http://www.informatik.uni-leipzig.de/ duc/amlich/calrules_en.html
Lịch Ta, Lịch Tàu và sự khác biệt
http://www.thongluan.org/vn/modules.php ?name=News&file=article&sid=1487