Catégories
Bourses d’études ABPDN à Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật (Université d’enseignement Technique)

Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng

.

CDCN__HopTacQuocTe_noi_bat_-2


55 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG (1962 – 2017)
https://www.youtube.com/watch ?time_continue=1&v=0TXjl2xUVog

.


Ngô thị Hồng Huệ (ABPDN) và Lê Vũ (CDCN) trong ngày lễ kỷ niệm (18-11-2017)