Catégories
Bourses d’études ABPDN à Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật (Université d’enseignement Technique)

Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng

Một Số Chương Trình Hợp Tác Quốc Tế Nổi Bật Của Cao Đẳng Công Nghệ
https://www.blaisepascaldanang.fr/wp-content/uploads/IMG/jpg/CDCN__HTQT_noi_bat_-2.jpg

.

https://www.youtube.com/watch ?time_continue=1&v=0TXjl2xUVog

.

.

.

Ngô thị Hồng Huệ (ABPDN) và Lê Vũ (CDCN) trong ngày lễ kỷ niệm (18-11-2017)