Catégories
Bourses d’études ABPDN à Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật (Université d’enseignement Technique)

2014 – 2015

Mercredi 22 Avril 2015 a eu lieu la 5e distribution des bourses d’études de l’Amicale BPDN aux étudiants de CDCN, en présence de thầy PGS.TS Phan Cao Thọ – Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Thế Tranh – Phó Hiệu trưởng, ThS. Đoàn Chí Thiện – Trưởng phòng TCHC et ThS. Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Hợp Tác Quốc Tế.

L’Amicale BPDN est représentée par Đoàn thị Ngọc Lan (BP72) et Ngô thị Hồng Huệ (NH77).

.

Liste des Boursiers

Đặng Ngọc Huyên
Đặng Tấn Tài
Đặng thị Hà
Đinh Công Tánh
Hoàng thị Kiều Oanh
Lê Công Viên
Lê thị Thùy Vi
Lương văn Linh
Nguyễn Hữu Tiệp
Nguyễn Ngọc Vĩ
Nguyễn thị Kim Quy
Nguyễn thị Mai Thảo
Nguyễn thị Tâm
Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn văn Ngọc
Phạm Thành Vi
Trần Hoàng Oanh
Trần Quốc Cảnh
Trần Sĩ Nguyên
Trần thị Thảo Linh

.

Hồ Thành Đạt
Huỳnh thị Tường Vi
Lê Minh Trí
Nguyễn thị Liễu
Nguyễn thị Thu Hà
Thân văn Bình
Trần Thanh Nhật

.

Thầy Lê Vũ du Département de la Coopération Internationale de CDCN
Đoàn thị Ngọc Lan (BP72), au nom de l’Amicale BPDN …
Thầy Phan Cao Thọ, Directeur de Cao Đẳng Công Nghệ
Au nom des boursiers, Trần Quốc Cảnh remercie
Bonne Annee scolaire 2014 – 2015 !