Catégories
Bourses d’études ABPDN à Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật (Université d’enseignement Technique)

2011 – 2012

Distribution des bourses ABPDN à CDCN à Da Nang, le 24-4-2012
En présence de : Thay Huynh Huu Hien, Thay Le Vu, Doan thi Ngoc Lan (BP72), Pham thi Thu Thuong (BP73), Nguyen Thuy Loan (NH76), Ngo Hong Hue (NH77) . Liste des boursiers Bùi thị Trang
Dương Hiển An
Đặng Công Tấn
Đỗ Lê Đức Đạt
Đỗ văn Chường
Đòan Ngọc Chánh
Đòan Ngọc Việt
Hòang thị Liên
Hòang thị Thanh
Hòang văn Lưu
Ngô Đình Hà
Nguyễn Quang Tiến
Nguyễn văn Đức
Phan văn Tân
Trần Hiền
Trần Kiên
Trần thị Thu Dung
Trịnh Xuân Mạnh
Võ Anh Tân
Vũ văn Minh
. Thầy Huỳnh Hữu Hiền – CDCN     Đoàn thị Ngọc Lan (BPP72) – ABPDN