Catégories
Autrefois ...

Page 8.3 : BP63


Classe de 6e – 1955
– Hàng 1 : La thị Quỳnh Trâm ( áo đen ) . Lê Thạch Trúc ( áo trắng ) . Bà giáo Mme Ménard . Mỹ Hoà ( áo đen ) . Phương Minh . Phan thị Mai ( áo đầm )
– Hàng 2 : Tôn Nữ Phương Lan . Diệu Anh . Như Lai . Hai chị em Georgette et Pauline Hoằng . Tiếp đó là Hoàng Antoine Nguyễn văn An et François Xavier
– Mấy hàng sau của bên nam sinh có Trương Thiên , Hiếu … Người đứng hàng sau cùng là Alain Mougenel , con trai ông directeur Mougenel.


Classe de 6è (1956 – 1957) avec Mlle de Gantès, professeur d’Histoire – Géo


Classe de 6è (1956 – 1957) avec Mlle Trotobas, professeur de Sciences Naturelles


Classe de 6è (1956 – 1957) avec M. Jourdan, professeur d’Anglais


Classe de 5è (1957 – 1958) avec Mlle Trotobas, ptofesseur de Sciences Nat et de Maths


M. Rey, Mme Duplessis avec Nhu Quy, Hong Van et Eliane Ting


Claude Descroix, Hong Van, Eliane Ting, Bich Tram, Nhu Quy, Nhu Lai


Nguyen Dinh Nghia 5è (1957)Flûtiste renommé du VN M. Menguy avec Hong Van et Eliane Ting


Mr. Jourdan (Professeur d’Anglais)
1957


Mr. Maillet (Professeur de Gym)
1957