>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam

Réalisations
Bourses d’études ABPDN à Cao Dang Cong Nghe


Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng
. . Một Số Chương Trình Hợp Tác Quốc Tế Nổi Bật Của Cao Đẳng Công Nghệ http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/jpg/CDCN

2016 - 2017
. Jeudi 27 Avril 2017 à 16h30 a eu lieu la 7e distribution des bourses d’études de l’Amicale BPDN aux étudiants de CDCN, en présence de (...)

2015 - 2016
. Jeudi 28 Avril 2016 a eu lieu la 6e distribution des bourses d’études de l’Amicale BPDN aux étudiants de CDCN, en présence de PGS.TS (...)

2014 - 2015
. Mercredi 22 Avril 2015 a eu lieu la 5e distribution des bourses d’études de l’Amicale BPDN aux étudiants de CDCN, en présence de thầy (...)

2013 - 2014
Vendredi 14 Avril 2014 a eu lieu la 4e distribution des bourses d’études de l’Amicale BPDN aux étudiants de CDCN. Liste des boursiers (...)

2012 - 2013
Distribution des bourses d’études du 2 Avril 2013 . Liste des boursiers Đỗ Lê Đức Đạt Đỗ văn Chường Hà Xuân Tùng (...)

2011 - 2012
Distribution des bourses ABPDN à CDCN à Da Nang, le 24-4-2012 En présence de : Thay Huynh Huu Hien, Thay Le Vu, Doan thi Ngoc Lan (BP72), (...)

2010 - 2011
Lundi 4 Avril 2011, a eu lieu la première distribution des bourses de l’Amicale BPDN aux étudiants de l’Ecole Supérieure de Technologie (...)