>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam

A Nos Chers Profs ...
Viết về Thầy Hồ Huyến


Trần Đình Thanh Lam (BP61)
Kính thưa Thầy, Mặc dù đã được tin Thầy lâm bệnh từ mấy tháng nay, nhưng tin Thầy qua đời vẫn làm lòng con (...)

Hồ văn Hiền (BP65)
Giáo Sư Hồ Huyến . Tôi xin viết vài hàng để ghi lại công ơn một người thầy đã dạy dỗ tôi cách đây bốn (...)

Điện thư
16-10-2007 Amicale BPDN Chers amis, Nous venons d’apprendre la disparition de Thay Ho Huyen, Professeur de vietnamien au College Francais de (...)

Thư Hồ Kim Liên (BP75)
From : Ho Kim Lien (BP75) Sent : Thu, December 24, 2009 3:42:00 AM KG : Co Bach Thai Ha CC : Amicale BPDN Con la Kim Lien day Co a ! Da lau (...)