>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam

A Nos Chers Profs ...
Nhớ về Thầy Bạch Thái Hà


Tiễn Thầy
Các Anh, các Chị, Các Bạn thân mến, Hôm qua 23-4-2005, cử hành tang lễ của Thầy Bạch Thái Hà. Từ 8h30 sáng, tại (...)

Photos