>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


Bourses d’études DONG HANH - ABPDN

2015 - 2016


30e distribution des boures de Dong Hanh - ABPDN à l’Universté d’Economie de Da Nang, le 10 Juin 2016

Buổi lễ có sự tham dự của cô Hồng Huệ và cô Ngọc Lan - đại diện đơn vị nhà tài trợ chính Hội Ái hữu Blaise Pascal Danang, bạn Hồng Duyên, thành viên của Đồng Hành tại Pháp và 21/26 bạn sinh viên được nhận học bổng kỳ này

.

Hồng Duyên - DH Paris
 

 
Ngọc Lan - ABPDN

Lê Duy - DHKT

Hồng Huệ (ABPDN), Hồng Duyên (Đồng Hành) et les boursiers

- _ - _ -

29e distribution des boures de Dong Hanh - ABPDN à la Faculté des Sciences et Technologies de Da Nang, le 26 Janvier 2016

.

Thầy Lê Phước Cường - Đại Học Bách Khoa

Les boursiers

SV Nguyễn Thanh Huyền-ĐH Bách Khoa
 

 
SV Võ thị Lam - ĐH Ngoại Ngữ

Remerciements du fond du coeur des 28 boursiers de la 29e distribution.

.