>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


BP Wilmington 2014

Tiếng Hát Học Trò


Nguyen Xuan Dung (BP72), alias Dr X, MC talentueux de la soirée

Trăng Sáng Vườn Chè (Văn Phụng),  - 68.1 ko

Anh chưa thi đỗ, thì chưa..., thì chưa...


Bá Giã est aux anges car son D-Day est enfin arrivé !
https://www.youtube.com/watch ?v=0n8kPol-T-g&feature=youtu.be

Về Đây Nghe Em (Tran Quang Loc) ) - 52.3 ko

Nguyễn Xuân Tiến (Taberd 67)

Aline (Christophe)  - 42.1 ko

Trần Ngọc Phú JJR70

.