>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


BP Wilmington 2014

Áo Dài BP - Collection Printemps 2014


.

Défilé de Áo Dài, à la pascalienne ...

.

sur le rythme de "Yêu Và Mơ" (Văn Phụng) & "Áo Lụa Vàng" (Phạm Thế Mỹ), interprétées par Thiện Hảo

Tôn Nữ Như Hạnh

Nguyễn Mai Sơn

Trần thị Hà

Nguyễn Đoan Phương

Nguyễn Ngọc Phượng

Ngô Tú Anh Long

Thẩm Thái Hà

Trần thị Hoa

.

.