>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


Bourses d’études ABPDN à Cao Dang Cong Nghe

2011 - 2012


Distribution des bourses ABPDN à CDCN à Da Nang, le 24-4-2012
En présence de : Thay Huynh Huu Hien, Thay Le Vu, Doan thi Ngoc Lan (BP72), Pham thi Thu Thuong (BP73), Nguyen Thuy Loan (NH76), Ngo Hong Hue (NH77)

.

Liste des boursiers

Bùi thị Trang
Dương Hiển An
Đặng Công Tấn
Đỗ Lê Đức Đạt
Đỗ văn Chường
Đòan Ngọc Chánh
Đòan Ngọc Việt
Hòang thị Liên
Hòang thị Thanh
Hòang văn Lưu
Ngô Đình Hà
Nguyễn Quang Tiến
Nguyễn văn Đức
Phan văn Tân
Trần Hiền
Trần Kiên
Trần thị Thu Dung
Trịnh Xuân Mạnh
Võ Anh Tân
Vũ văn Minh

.

Thầy Huỳnh Hữu Hiền - CDCN
 
 
Đoàn thị Ngọc Lan (BPP72) - ABPDN