>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


Par ci, Par là...

Truyện ngắn


10-5-2018

.

Người học trò đạp xích lô
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/pdf/Nguoi_hoc_tro_dap_xich-lo.pdf
Lê Khánh Mai

Thằng Khùng
http://vnqvn.blogspot.fr/2017/05/thang-khung-phung-quan.html
Phùng Quán ghi theo lời kể của Nguyễn Tuân**

Tôi du học Tây về
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/pdf/Toi_du_hoc_Tay_ve.pdf

Bún Bò Bà Đào
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/pdf/Bun_Bo_Ba_Dao-2.pdf
Trần Đình Phước

Diễn viên hạng ba
https://sites.google.com/site/lylanmutman/di%E1%BB%85nvi%C3%AAnh%E1%BA%A1ngba
. Lý Lan

Duyên Tiền Định
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/doc/Duye_n_tie_n_di_nh_.doc
Phạm Thành Châu

Chết mà Vui
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/doc/Che_t_ma_Vui.doc
Tràm Cà Mau

Nợ Tình Một Món Trứng Chiên
http://bsdk77.99k.org/vantho/trungchien.htm
Nguyễn Cao Thái

Bước Không Qua Số Phận
http://vnthuquan.net/%28S%28b1tgb0abc1vb25ya4uc03u45%29%29/truyen/truyen.aspx ?tid=2qtqv3m3237nvnnn0n4ntn31n343tq83a3q3m3237nvn
Đỗ Duy Ngọc

Một Ngày Với Tuổi Trăm Năm
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/doc/Mot_Ngay_Voi_Tuoi_Tram_Nam-2.doc
Cao Đắc Vinh

Phố Hội Của Tôi
http://dactrung.net/Bai-tr-19479-Pho_Hoi_Cua_Toi.aspx
Phạm Thành Châu

Tên Việt Trên Đất Mỹ
http://www.blaisepascaldanang.fr/spip/IMG/doc/Ten_Viet_tren_dat_My-1.doc

Người Việt Gốc Mỹ
http://www.vietbao.com/ ?ppid=74&pid=51&nid=115381
Nguyễn Thế Thăng

Những cánh rừng
http://www1.voanews.com/vietnamese/news/literary/nhung-canh-rung-04-01-2010-89680222.html
Trần Mộng Tú

Bún Chả
http://khoavietnam.vnweblogs.com/post/4380/96200
Ninh Kiều

Trời Đất Bao La
Phạm Tin An Ninh

Về Làng -
http://www.diendan.org/sang-tac/ve-lang/
Nguyễn Đặng Mừng

Hà Nội Gió !!!
http://www.hopluu.net/HL88/HANOIGIO-TMT.htm
Trần Mộng Tú

Đồi Ma -
http://www.diendan.org/sang-tac/doi-ma
Nguyễn Đặng Mừng


-
-