>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


Rencontres

Montreal - Avril 2008


BP MONTREAL TÂN-NIÊN 2008 VÀ CHÀO ĐÓN VỢ CHỒNG QUANG & NGUYỆT(BP62)

.

Tại nhà Hoàng Tâm Hạnh (BP66)

Trương Huỳnh Đào BP76, Mme Bạch Thái Hà, Mme Trương Công Minh (BP66)

Trương Hưũ Lượng BP60 , Vợ chồng Trân Nguyên Huỳnh BP66, M.Tri (Hoàng Thiếu Quân BP 70)

M.Định(Trương H Đào BP 76), Trương Công Phúc BP66, Trương Công Minh BP66, M.Ái (Kim-Sa BP66) đang nói chuyện tiếu-lâm ?

...Ngô Bảo Tín BP70 vẫn suy-tư chuyện làm ăn, vì mới lên chức TGD một công-ty lớn.

Tâm-Hạnh BP66, Minh-Nguyệt BP62, Từ thị Ngọc Nữ BP62 . Đứng : Trương hưũ Lượng BP60, Vũ hưu Quang (Minh Nguyệt), Trần đức Hoàng (Tâm-Hanh), Phạm Huy Thịnh(Ngọc Nữ)

Vợ chồng Quang Nguyệt tình-tứ giữa buổi họp mặt, trước mặt Tâm-Hạnh BP 66, Mme Khiêm (bạn Tâm-Hạnh) Từ Thị Ngọc Nữ BP62 và Mme Trương hưũ Lượng (BP60)

Tại nhà Trương Hữu Lượng (BP60)

Tại nhà Trương Hưũ Lượng BP60 : Âu Thi Minh-Nguyệt BP 62, Từ thị Ngọc Nữ BP62, Hoàng Tâm-Hạnh BP66, Mme Trương hưũ Lượng (BP60

BP60 Trương hưũ Lượng, BP66 Hoàng Tâm-Hạnh, BP62 Âu thi Minh-Nguyệt, BP62 Từ thi Ngọc-Nữ