>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


Rencontres

Montréal - December 2006


Than goi cac ban mot vai hinh-anh ve Party BP Montreal 30-12-2006, tai Restaurant Academie-Brossard, va sau do tai nha BP60 TruonghuuLuong.

La table des ainés

... celle des "jeunes"

Le Thanh Duong/BP70 racontant les aventures de Paula VI ...

Tran Duc Hoang, Truong Huu Luong/BP60, Truong Cong Minh/BP66 & Mr "Phan Kim Sa/BP66"