>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


Photos & Plus+...

Truong Huu Luong (BP60)


Chúng tôi đi thăm Trung-quốc bằng cách mua 1 cái "tour privé", chúng tôi (sau khi đọc vài tài-liệu về du-lịch) tự chọn-lựa những địa-phương (tỉnh, thành-phố) và những đia-danh thăm-viếng, thời gian thăm viếng ở mỗi địa-phương rồi nhờ Công-ty Du-lich lo cho chúng tôi vấn-đề ăn ở, di-chuyển, thông-dịch, cố-vấn và hướng-dẫn.

Chúng tôi đến những thành-phố lớn (Bắc-Kinh,Qủang-Châu, Thẩm-Quyến, HK) mỗi nơi 1,2 ngày, còn những đia-phương xa-xôi hẻo-lánh thì ở lâu hơn, tử 3 đến 4 ngày (Côn-Minh, Đai-Lý, Lệ-Giang, Quế-Dương, An-Thuận).

Nhận xét chung, Trung-Quốc có nhiều danh lam thắng cảnh, núi-rừng hùng-vĩ, ao-hồ hữu-tình, dân-tình dễ thương, tâp-tục lạ-lùng.....rất đáng đễ thăm-viếng nhiều ngày, nhiều lần, nhiều chỗ.

Sau cùng chúng tôi xin mời các bạn xem những hình-ảnh về cảnh-trí ở TQ sau đây cho vui.

Thân-ái
TrươnghưuLượng&VũthiNhung

Chine (Sep 2006)