>> Site Internet des Anciens du Lycée Blaise Pascal de Danang - Viet Nam


Autrefois ...

Page 8.3 : BP63


Classe de 6e - 1955
- Hàng 1 : La thị Quỳnh Trâm ( áo đen ) . Lê Thạch Trúc ( áo trắng ) . Bà giáo Mme Ménard . Mỹ Hoà ( áo đen ) . Phương Minh . Phan thị Mai ( áo đầm )
- Hàng 2 : Tôn Nữ Phương Lan . Diệu Anh . Như Lai . Hai chị em Georgette et Pauline Hoằng . Tiếp đó là Hoàng Antoine Nguyễn văn An et François Xavier
- Mấy hàng sau của bên nam sinh có Trương Thiên , Hiếu ... Người đứng hàng sau cùng là Alain Mougenel , con trai ông directeur Mougenel.

Classe de 6è (1956 - 1957) avec Mlle de Gantès, professeur d’Histoire - Géo

Classe de 6è (1956 - 1957) avec Mlle Trotobas, professeur de Sciences Naturelles

Classe de 6è (1956 - 1957) avec M. Jourdan, professeur d’Anglais

Classe de 5è (1957 - 1958) avec Mlle Trotobas, ptofesseur de Sciences Nat et de Maths

M. Rey, Mme Duplessis avec Nhu Quy, Hong Van et Eliane Ting

Claude Descroix, Hong Van, Eliane Ting, Bich Tram, Nhu Quy, Nhu Lai

Nguyen Dinh Nghia 5è (1957)
Flûtiste renommé du VN

M. Menguy avec Hong Van et Eliane Ting

Mr. Jourdan (Professeur d’Anglais)
1957

Mr. Maillet (Professeur de Gym)
1957